ข้อมูลตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำพาง แยกมาจากตำบลหมอเมือง เมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่จริม ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำปูน หมู่ 2 บ้านน้ำลาน หมู่ 3 บ้านน้ำแนะ หมู่ 4 บ้านน้ำพาง หมู่ 5 บ้านน้ำว้า หมู่ 6 บ้านน้ำปุ๊ หมู่ 7 บ้านใหม่ หมู่ 8 บ้านน้ำพระทัย หมู่ 9 บ้านน้ำตวง หมู่ 10 บ้านร่มเกล้า

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับ อ.เวียงสา จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 906 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอแม่จริมถึงตำบลน้ำพาง ระยะทาง 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

ล่องแก่งน้ำว้า

สถานที่

1. อบต.น้ำพาง
2. พระธาตุคำปลิว
3. ถ้ำลานเท
4. ผาหน่อ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ล่องแก่งน้ำว้า เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งการล่องแพน้ำว้าเป็นการล่องตามลำน้ำที่มีความกว้างประมาณ 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 - 2 เมตร ซึ่งจะเปิดให้บริการล่องแก่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี ระยะทางในการล่องแก่ง ประมาณ 23 กม. และยังมีแพยางและแพไม้ไผ่ไว้บริการ ผู้สนใจติดต่อ นายเขียน แสนปูน โทร 054 779126
2 ล่องแก่งน้ำว้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ ช่วยบำรุงร่างกาย แก้โรคเหน็บชา เบาหวาน ช่วยเจริญอาหาร

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม น่าน