ข้อมูลตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยาบหัวนาตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463 มีนายวงค์ สินใจ เป็นกำนันคนแรกของตำบล มี 3 หมู่บ้าน ก่อตั้งมาได้ 83 ปี ตอนนี้มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีนายเสน่ห์ สีคำภา เป็นกำนันคนปัจจุบัน นายเสนอ ปินะอินทร์ เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา

พื้นที่

ตำบลยาบหัวนาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร สภาพเป็นป่าเขาสวยงามตามธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. แม่ขะนิง, ต. แม่สา อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ห้วยโรง อ. ร้องกวาง, ต. เตาปูน อ. สวง จ. แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,026 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. เส้นทางน่าน แพร่ แยกบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 1 รวม 25 กิโลเมตร
2. ทางแยกเส้น จ.น่าน ถึงแยกบ้านห้วยโรง ถึงหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 รวม 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แก่งแม่ถา

สถานที่

1) แหล่งท่องเที่ยวแก่งแม่ถา
2) ถ้ำปลาทองบ้านบ่อหอย
3) ถ้ำผามุกวังผาหยาด
4) กาดวัวดอยชมวิว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แก่งแม่ถา ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านป่าหุ่ง หมู่ที่ 4 ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน โดยมีแม่น้ำถาไหลผ่านหุบเขามีหินผารองรับอยู่เป็นธรรมชาติ ยาวประมาณ 1,100 เมตร
2 แก่งแม่ถา
3 ถ้ำปลาทองบ่อหอย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อหอย หมู่ที่ 6 ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน มีอุโมงค์กว้างประมาณ 3 – 4 ม. ยาว 250 ม. ภายในถ้ำมีแม่น้ำไหลผ่านมีปลาสีทองลอยอยู่ในน้ำ
4 ถ้ำผามุกวังผาหยาด ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านห้วยหลอด หมู่ที่ 5 ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน มีอุโมงค์กว้างประมาณ 2 – 3 ม. ยาวประมาณ 75 ม. มีหินงอกหินย้อยอยู่ในอุโมงค์แลดูเป็นธรรมชาติ
5 กาดวังดอยชมวิว ตั้งอยู่ในบ้านนาก้า หมู่ที่ 1 ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน เป็นภูเขาสูงสามารถมองลงดูได้ทั้งสี่ทิศ ในช่วงฤดูหนาวมีหมอกเยอะมากมองดูเหมือนกับทะเลหมอก ปกคลุมไปทั่ว