ข้อมูลตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลเชียงคาน มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2527 ได้ขอแยกจากตำบลเชียงคาน มาเป็นตำบลพระพุทธบาทมีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบเชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 27.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,402 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไชนวัฒนา ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,812 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางของ รพช. เป็นถนนสายหลักผ่านตำบล จำนวน 2 สาย ยาว 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ยาสูบพื้นเมือง ผ้าทอ

สถานที่

1) น้ำตกตาดม่าน
2) ดอยผาม่าน
3) แก่งสะม้าเก้าบั้ง
4) พระธาตุจอมกิตติ
5) รอยพระพุทธบาท
6) วัดซาววา หมู่ที่ 1
7) วัดศรีโพธาราม หมู่ที่ 2
8) วัดวังทอง หมู่ที่ 3
9) วัดไฮหลวง หมู่ที่ 5
10) วัดไชยสถาน หมู่ที่ 4
11) วัดพรหมเมืองสวรรค์ หมู่ที่ 8

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกตาดม่าน น้ำตกตาดม่าน ตั้งอยู่บนสันเขาเวียง เขตบ้านวังทอง หมู่ที่ 3 ต.พระพุทธบาท อ. เชียงกลาง อยู่ห่างจากลำห้วยหุย ซึ่งต้นน้ำหุยอยู่ในเขต กิ่งอำเภอสองแคว มีน้ำไหลตลอดปี สภาพน้ำตกมีลักษณะเป็นชั้นหินสลับซับซ้อน ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ จำนวน 6 ชั้น บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่เหมาะแก่การแหวกว่าย พักผ่อน นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน อีกทั้งสภาพป่าไม้ยังมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์
2 แก่งสะม้าเก้าบั้ง แก่งสะม้าเก้าบั้ง อยู่ที่บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 10 ต. พระพุทธบาท ซึ่งแก่งสะม้าเก้าบั้งเกิดจากการไหลของแม่น้ำน่าน ผ่านโขดหินมากมาย ทำให้เกิดเป็นเกาะแก่งที่งดงาม เหมาะแก่นักท่องเที่ยวในการล่องแก่ง ชมธรรมชาติ ตลอดลำน้ำน่าน มีผืนป่าชุมชนขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี เป็นผืนป่าต้นน้ำที่มีลำน้ำสาขาหลายสายไหลลงสู่ลำน้ำ
3 ดอยผาม่าน ผาม่านเป็นผืนป่ากว้างใหญ่กว่า 8 ตารางกิโลเมตร และบนยอดดอยผาม่านมีรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีประวัติและมีความเชื่อว่าเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้เสด็จโปรดสัตว์และมนุษย์ครั้งนั้น ซึ่งเป็นรอยที่ 4 และเป็นรอยเท้าข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า บนยอดดอยผาม่านนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 – 700 เมตร การเดินทางจะต้องเดินเท้าจากแก่งสะม้าเก้าบั้งขึ้นเขา ประมาณ 2 กิโลเมตร

ร้านอาหาร
1 ครัวนฤมล สี่แยกรัชดา ทางไปอำเภอทุ่งช้าง อาหารตามสั่ง ต้ม ยำ แกง
2 บิ๊กชี สี่แยกรัชดา ทางไปอำเภอทุ่งช้าง (ติดกับครัวนฤมล) อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอ ใช้ฝ้ายมาย้อมสีจากธรรมชาติแล้วนำมาทอเป็นผืน ซึ่งทอเป็นผ้าต่าง ๆ ดังนี้ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมทีวี ผ้าคลุมหลังตู้เย็น ผ้าทอสำหรับตัดชุด
2 ผ้าทอ ใช้ฝ้ายมาย้อมสีจากธรรมชาติ แล้วนำมาทอเป็นผืน ซึ่งทอเป็นผ้าต่าง ๆ ดังนี้ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมตู้เย็น ผ้าปูที่นอน ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้ารองจาน
3 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
4 ยาสูบฉุนพันธุ์พื้นเมือง เป็นการนำยาสูบมาตากแห้งแล้วม้วนเก็บเป็นก้อน นำมาบรรจุถุง

สินค้าโอทอป ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง น่าน