ข้อมูลตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่เรือ มี อบต. ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพะเยาประมาณ 16 กม.

พื้นที่

สภาพโดยรอบเป็นพื้นราบ สลับภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับราชการ/ทำงานบริษัท

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,377 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 587 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ระยะทางซึ่งห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่

1) โรงสี
2) ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
3) โรงเรียนประถมศึกษา
4) สำนักสงฆ์/วัด
5) สถานีอนามัย
6) โรงงานขิง
7) โรงโม่หิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแม่นาเรือ
2 วัดแม่นาเรือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอตีนจก เป็นการทอผ้าที่มีลวดลายสวยงามเหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่ง หรือนำมาตัดชุด
2 เบาะรองนั่งขนแกะเทียม เบาะรองนั่งขนแกะเทียม

สินค้าโอทอป ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง พะเยา