ข้อมูลตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านตุ่น เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพะเยา ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตุ่นใต้, หมู่ 2 บ้านตุ่นกลาง, หมู่ 3 บ้านตุ่นกลาง, หมู่ 4 บ้านบัว, หมู่ 5 บ้านห้วยหม้อ, หมู่ 6 บ้านห้วยลึก, หมู่ 7 บ้านตุ่นใต้, หมู่ 8 บ้านสันกว๊าน, หมู่ 9 บ้านเหล่า, หมู่ 10 บ้านทุ่งกิ่ว, หมู่ 11 บ้านห้วยลึก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ประมาณ 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าปักด้วยมือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้มไร้ก้างพร้อมทอด ปลาส้มไร้ก้างพร้อมทอด
2 ผ้าปักด้วยมือ เป็นงานหัตถกรรมปักผ้าที่ละเอียด ประณีต สวยงาม มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือใช้เวลาในการผลิต ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีลวดลายต่างๆ หลากหลายรูปแบบ และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า สตรี กระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ และผ้าปักสำหรับใช้ตกแต่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง พะเยา