ข้อมูลตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่กา มีหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต้ำบุญโยง หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ หมู่ที่ 7 บ้านบัว หมู่ที่ 8 บ้านต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต้ำบุญโยง หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต้ำน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่ต๋ำ(เทศบาลเมืองพะเยา)อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเวียง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่นาเรือ, ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ทำหน่อไม้ดอง, หน่อไม้อัดปี๊บ, จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,857 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยใช้รถยนต์ ใช้ถนนสายหลักพหลโยธิน ถึงตัวอำเภอเมืองพะเยา ใช้ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาม, ผงสีฟันสมุนไพร

สถานที่

1) วัดแม่ต๋ำบุญโยง
2) โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง
3) วัดบ้านโทกหวาก
4) โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
5) วัดแม่กาไร่
6) วัดแม่กาหลวง
7) วัดห้วยเคียน
8) โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
9) วัดหม้อแกงทอง
10) โรงเรียนบ้านแม่กา
11) โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแม่กา เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวบ้านและภายในวัดยังมีการเก็บรักษาของเก่าและวัตถุโบราณต่าง ๆ ให้ดูอีกด้วย
2 วัดแม่กา
3 อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของตำรวจชาวเดนมาร์ก ซึ่งเข้ามารับราชการเป็นอาสาสมัครเป็นตำรวจไทยซึ่งเป็นผู้ตรวจตำรวจนครลำปาง ซึ่งได้นำกำลังมาช่วยปราบโจรเงี้ยวที่เข้าโจมตีหัวเมืองต่าง ๆ และโจรเงี้ยวได้แพ้พ่ายและหลบหนี แต่ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน ไม่ลดละยังคงไล่โจมตีไปเรื่อย ๆ จนมาถึงป่าห้วยเกี๋ยง ตนอแม่กาท่าข้าม ใกล้ต้นมะเดื่อ ถูกโจรเงี้ยวดักซุ่มยิงเสียชีวิตทันที จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ ณ กม.41 ถนนสายลำปาง-พะเยา เชียงราย ถนนพหลโยธิน
4 น้ำตกห้วยทรายแดง เป็นน้ำตกหลายชั้น แต่ละชั้นไม่สูงนักมีลำธารหินสีสวยงาม อยู่กลางป่าลึกล้อมรอบด้วยต้นไม้นานาพรรณ อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ระยะทางจากถนนถึงน้ำตกประมาณ 8 กม.
5 ถ้ำหลวง/ถ้ำหัวหมี เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่กลางป่าลึก มีบริเวณกว้างมากภายในมีหินงอกหินย้อย งดงามตั้งอยู่ที่ ม.18 บ้านแม่ต๋ำ ระยะทางจากถนนถึงถ้ำประมาณ 15 กม.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานผักตบชวา เป็นการสานผักตบชวาที่สวยงามและมีประโยชน์ในการใช้งาน
2 ผงสีฟันสมุนไพร ผงสีฟันสมุนไพร
3 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน
4 ไวน์สมุนไพร ไวน์ผลไม้ ไวน์สมุนไพร ไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา