ข้อมูลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านสาง เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพะเยา ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านสางใต้, หมู่ 2 บ้านสางเหนือ, หมู่ 3 บ้านสันเวียงใหม่, หมู่ 4 บ้านสันเวียงใหม่, หมู่ 5 บ้านสันป่าค่าง, หมู่ 6 บ้านงิ้วใต้, หมู่ 7 บ้านงิ้วเหนือ, หมู่ 8 บ้านสันบัวบก, หมู่ 9 บ้านม่อนแก้ว

พื้นที่

บริเวณส่วนใหญ่ในตำบลจะเป็นบ้านพักอาศัยทั้งสองฝั่งถนน บางส่วนของตำบลจะเป็นที่นา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ กว๊านพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านตุ่น , ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา การประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,243 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 432 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา โดยตัวตำบลห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนสันเวียงใหม่-แม่ใส

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้ม,ครกหิน,จักสานผักตบชวา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้ม
2 กระเป๋าผักตบชวา กระเป๋าผักตบชวา
3 กระเป๋าผักตบชวา กระเป๋าผักตบชวา
4 กระเป๋าสานผักตบชวา ทรงเอ บุษศกร กระเป๋าสานผักตบชวา ทรงเอ บุษศกร
5 การ์ดอวยพร การ์ดอวยพร ป้ายการ์ตูน งานฝีมือของคนหูหนวก
6 ครกหิน ผลิตภัณฑ์ครกหิน ที่ผลิตจากหินแกรนิตคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
7 จักสานผักตบชวา จักสานผักตบชวา
8 ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม มีรสชาติเปรี้ยว ๆ คล้ายแหนม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถทานได้ทั้งดิบและสุก
9 ปลาส้มทองปอน ปลาส้มทองปอนได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดพะเยา ปี2541 และได้รับรางวัลมาตราฐานเชลล์ชวนชิมชวนใช้ปี2545
10 หัตถกรรมจากผักตบชวา ผักตบชวา

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง พะเยา