ข้อมูลตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจุนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจุน มีจำนวนหมู่บ้าทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านห้วยกิ้ง หมู่2 บ้านจุน หมู่3 บ้านค้าหงษ์ หมู่4 บ้านเซี้ยะ หมู่5 บ้านดอนมูล หมู่6 บ้านดอนไชย หมู่7 บ้านสร้อยศรี หมู่8 บ้านจุนพัฒนา หมู่9 บ้านใหม่ดอนมูล หมู่10 บ้านร่องดู่ หมู่11 บ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่12 บ้านศรีมาลัย หมู่13 บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่14 บ้านดอนไชยพัฒนา หมู่15 บ้านใหม่กาญจนา หมู่16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่17 บ้านจุนรัชดา

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบและภูเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 129 กิโลเมตร หรือประมาณ 80,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน และ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ และ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้าในเขตตำบลจุนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่คครบทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 ตู้

การเดินทาง

- ออกจากตัวจังหวัดพะเยาโดยเส้นทางสาย 1091 ถนนสายจุน-ปง ถึงอำเภอจุน ประมาณ 50 กิโลเมตร
- ออกจากตัวอำเภอจุน โดยเส้นทางสาย 1091 ถนนสายจุน-ปง ถึงตำบลจุนประมาณ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์, ข้าวหอมมะลิ

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
3.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน
4.สถานีอนามัยตำบลจุน
5.สถานีอนามัยบ้านศรีมาลัย
6.โรงเรียน 4 แห่ง
7.วัด 8 แห่ง
8.อ่างเก็บน้ำจุน
9.อ่างเก็บห้วยเคียน
10.อ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง
11.อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำแม่จุน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์ที่งดงามสามารถหายหรือข้ามไปชม เดินป่าทีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
2 น้ำตกตาดพระระย่าง
3 เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ มีเนื้อที่ครอบคลุม อ.จุน เนื้อที่ประมาณ 231,875 ไร่ ประมาณ 371 ตร.ม. มีสัตว์ป่าที่สำคัญ คือ นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง ได้รับการประกาศว่าเป็น "เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เวียงลอ" ตามชื่อโบราณในอำเภอจุน เมื่อ 10 มิย.44
4 เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

โรงแรม
1 จุน รีสอร์ท 73 หมู่ 9 ถ.จุน-ดอกคำใต้ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 จำนวนที่พัก 6 ห้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกรอบ ตราจันทร์ดี กล้วยกรอบ ตราจันทร์ดี
2 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ
3 ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยบรรจุลงในกระสอบ
4 สมุนไพรชาเขียวใบหม่อน สมุนไพรชาเขียวใบหม่อน

สินค้าโอทอป ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา