ข้อมูลตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำ ระยะทางห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังเค็ม หมู่ที่ 2 บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ไพรสนธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านปัวชัย หมู่ที่ 5 บ้านปุ หมู่ที่ 6 บ้านกว้าน หมู่ที่ 7 บ้านบุญยืน หมู่ที่ 8 บ้านดอนลาว หมู่ที่ 9 บ้านปิน หมู่ที่ 10 บ้านร่องค้อม หมู่ที่ 11 บ้านอัมพร และหมู่ที่ 12 บ้านบุญชัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหย่วน และ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางที่ติดต่อกับเขตตำบลอื่น ๆ จำนวน 2 สาย และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล 20 สาย

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า, ชะลอม

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา
2) วัด/สำนักสงฆ์
3) สถานีอนามัยประจำตำบล
4) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน (ศ.ส.ม)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บัวทองรีสอร์ท 205 หมู่ 1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี ร่มรื่นเย็นสบาย มีแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ทุกห้อง จำนวนห้องพัก ห้องใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ราคาห้องละ 700 บาท, ห้องเล็ก จำนวน 14 ห้อง ราคาห้องละ 350-400 บาท โทร. 054 452831 และ 01 7245482 ติดต่อ : คุณสายทองวงศ์อนันต์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชะลอม/ข้องใส่ปลา เป็นการสานไม้ไผ่ที่ประณีตและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
2 ป้ายห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ
3 ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นไม้กวาดดอกหญ้าที่มีการผลิตที่แข็งแรงทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ พะเยา