ข้อมูลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า "พระยานุ่น" แห่งเมืองน่าน เป็นผู้สร้างเมืองขึ้นโดยได้นำบริวารนำช้างเดินทางรอนแรมมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง ได้มีการเฉลิมฉลองตั้งค่ายพักแรม มีการแสดงหลายอย่างซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในแถบนี้ ประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกพอใจ เพื่อเป็นการระลึกถึงการฉลองในครั้งนี้ จึงได้สร้างเมืองขึ้น ให้ชื่อว่า "เมืองเชียงม่วน" ซึ่งแปลว่าเมืองสนุกนั่นเอง

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 1 สาย และมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 400 จุด ครอบคลุมถนน 27 สาย โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 15 เลขหมาย และโทรศัพท์ส่วนบุคคล 450 เลขหมาย

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเชียงม่วน ไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1091 ระยะทางห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 117 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 718 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย/แกะสลักไม้

สถานที่

1. ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
2. โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง/ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง
3. โรงสีข้าวขนาดเล็ก 10 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์
6. โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
7. วัด 6 แห่ง
8. ธนาคาร 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ฝั่งต้า ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำตกธรรมชาติ คล้าย ๆ ภูเขา ที่น้ำกัดเซาะหายไปข้างหนึ่ง
2 ฝั่งต้า จึงมีรูปร่างเป็นภูเขาครึ่งซีกที่สวยงามโดยธรรมชาติของดินที่ถูกกัดเซาะนี้ ลักษณะเช่นเดียวกับแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หรือเสาดิน จังหวัดน่าน การเดินทางโดยรถยนต์จากอุทยานแห่งชาติดอยภูนางไปตามเส้นทางสาย 1251 สายดอกคำใต้-เชียงม่วน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
3 วัดเชียงม่วน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลเชียงม่วน ในการทำบุญในงานและเทศกาลต่าง ๆ
4 แก่งหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านปงสนุก ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนางไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ในเขตท้องที่บ้านปงสนุก ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
5 แก่งหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถนั่งแพล่องแก่งในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำจะลดลงเล็กน้อย สามารถมองเห็นโขดหินปฏิมากรรมธรรมชาติที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง

โรงแรม
1 P&P HOUSE หมู่ที่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทร : 0 5449 5166, 08 6001 2011 ราคา 250 - 350 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย เป็นการนำกล้วยน้ำว้าซึ่งมีประโยชน์มากมายมาแปรรูปเป็นกล้วยอบเนย
2 ของใช้ของที่ระลึก เป็นการนำไม้เนื้ออ่อน เช่น มะม่วง จามจุรี ขนุน และเศษไม้สัก กลึงเป็นของใช้ลักษณะแตกต่างกันออกไปด้วยรูปทรงที่สวยงาม น่าใช้
3 ผ้าสไบ ผ้าสไบ
4 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร
5 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน พะเยา