ข้อมูลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยลานตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอดอกคำใต้ ห่างจากอำเภอไปตามทางหลวงหมายเลข 1021 พะเยา-เชียงคำ เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร

พื้นที่

พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวน และมีภูเขาสูงทางด้านตะวันออกมีแม่น้ำอิงไหลผ่านตรงกลางตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา / ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ในเขตชุมชนของตำบลระบบอำนวยความสะดวกค่อนข้างสมบูรณ์ มีไฟฟ้า และน้ำประปาโทรศัพท์

การเดินทาง

มีรถโดยสารประจำทาง ตามเส้นทางหลวง หมายเลข 1021 (พะเยา-เชียงคำ) ห่างจากอำเภอดอกคำใต้
ประมาณ 25 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด ดอกไม้ประดิษฐ์ และหมวกจีน, ผ้าฝ้าย,ผ้าไหม,ผ้าโทเร

สถานที่

1) วัดใหม่แท่นคำ
2) กลุ่มจักสานสตรีสหกรณ์
3) อบต.ห้วยลาน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ไทยอาสาป้องกันชาติ
6) อ่างเก็บน้ำ
7) วัดพระธาตุจอมไคร้
8) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดใหม่แท่นคำ เป็นวัดประจำตำบล เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทำนาสมัยโบราณ ซึ่งหาชมได้ยาก เช่น แอก คราด ที่ใช้เทียมควายในการไถเวลาทำนา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำนาอีกมากมาย
2 วัดใหม่แท่นคำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิตราปลาคู่ ข้าวหอมมะลิตราปลาคู่
2 ผ้าคลุมไหล่ไหม ผ้าคลุมไหล่ไหม
3 ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าโทเร ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าโทเร ทำด้วยมือเป็นชุดผ้าไหมลายมัดหมี่ ผ้าขาวม้าไหม ผ้าขาวม้าผ้าด้ายโทเร
4 หมวกจีน เป็นหมวกไม้ไผ่ทรงแหลม บุด้วยใบลานและบุทับอีกชั้นด้วยกระดาษเคลือบแลคเกอร์แล้วสานทับด้วยไม้ไผ่เป็นลวดลายสวยงาม
5 ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มใบเตย
6 ไม้กวาด เป็นไม้กวาดที่ทำจากดอกต้นก๋งซึ่งนำมาตากแห้งแล้วเข้ารูป โดยด้ามก็ใช้ลำต้นของต้นก๋ง และทำจากก้านมะพร้าว ซึ่งแข็งแรง ใช้สำหรับกวาดพื้นทั่วไป

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ พะเยา