ข้อมูลตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูซางเป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ประชากรอยู่หนาแน่น เป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาหลายชั่วอายุคน

พื้นที่

มีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วนอุทยานแห่งชาติภูซาง น้ำตกซาง ชายแดนด้านทิศตะวันออก ติดต่อสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นเส้นทางผ่านขึ้นภูชี้ฟ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลป่าสัก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลป่าสัก และตำบลเชียงแรง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่กระเทียม - หอมแดง และทอผ้า

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ส่วนระบบประปาและโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลได้โดยรถยนต์ทุกชนิด เส้นทางสาย ร.พ.ช. พย.2002 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอ ภูซาง ประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระเทียม หอมแดง

สถานที่

1.วนอุทยานแห่งชาติภูซาง
2.พระธาตุภูซาง
3.ตลาดนัดชายแดนไทย - ลาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วนอุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นวนอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ มีน้ำตกที่มาจากน้ำซับอุ่นอยู่ติดถนนไปบ้านฮวก พรมแดนไทย - ลาว และเป็นทางขึ้นภูชี้ฟ้า
2 ตลาดชายแดนไทย - ลาว เป็นตลาดค้าขายสินค้า ของป่า จากทั้งสองประเทศเปิดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ในพื้นที่ด่านพรมแดน - สินค้าจากประเทศลาว มีของป่า ผ้าทอลายน้ำไหล - สินค้าจากประเทศไทย มีเครื่องครัว เสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็น
3 ตลาดชายแดนไทย - ลาว
4 พระธาตุภูซาง พระธาตุภูซางเป็นพระธาตุเก่าแก่ตั้งอยู่บนดอยก่อนถึงวนอุทยานแห่งชาติภูซาง - น้ำตกภูซาง

โรงแรม
1 อุทยานแห่งชาติภูซาง ต.ภูซาง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทร : 0 5440 1099 จำนวนที่พัก 2 หลัง, ราคา 1,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ภูซางเฮีอนไทยรีสอ ตั้งอยู่เลขที่ 138/1 หมู่ที่ 10 ต.สบบง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะ
2 ร้านคำปาย ถนนสายหลังโรงพยาบาลเชียงคำ
3 ร้านบัวตอง ในตลาดอำเภอเชียงคำ
4 ร้านสวัสดิการอุทย ม.10 ต.ภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง อาหารตามสั่ง
5 เคแอนด์เคการ์ ตั้งอยู่หมู่ที่6 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร.054-451

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียม หอมแดง ปัจจุบันขายผลิผลิตในลักษณะคละกันคือ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ปนกัน กระเทียมสด กก.ละ 8 บาท กระเทียมแห้ง กก.ละ 15-20 บาท หอมแดงสด กก.ละ 5 บาท หอมแดงแห้ง กก.ละ 10-15 บาท
2 ชุดสุภาพบุรุษ ชุดสุภาพบุรุษ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผ้าถักโคเชต์ ผ้าถักโคเชต์
5 ผ้าทอเจ็ดสี ผ้าทอเจ็ดสี
6 ผ้าปักมือ ผ้าปักมือ
7 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน
8 หัตถกรรมถักด้วยเชือก (ถักโคเชท์) เป็นหัตถกรรมที่มีความประณีต สวยงาม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เช่น กระเป๋า รูปแบบต่างๆ หมวก ผ้าคาดผม เป็นต้น
9 หัตถกรรมโครเชต์ (บ้านธาตุภูซาง) หัตถกรรมโครเชต์ อาทิ เสื้อ กระโปรง หมวก กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
10 เสื้อถักโคเชต์ เสื้อถักโคเชต์

สินค้าโอทอป ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา