ข้อมูลตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งกล้วย ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านก๊อน้อย บ้านก๊อหลวง บ้านทุ่งกว๋าว บ้านทุ่งกล้วย บ้านทุ่งกล้วย บ้านสา บ้านหัวนา บ้านปงใหม่ บ้านงุ้น บ้านคอดยาว บ้านก๊อซาว บ้านใหม่รุ่งทวี

พื้นที่

สภาพตำบลเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นที่ป่าไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูซาง ต.ป่าสัก กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สบบง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,795 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 214 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยรถยนต์ บนถนนกรมทางหลวงเลขที่ 1093 ถนนสายสบบง-บ้านฮวก จากสามแยกตำบล สบบงถึงเขตตำบลทุ่งกล้วยระยะทาง 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอไทลื้อ-ผ้าบาติกใยกัญชง-ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก

สถานที่

1) วัดพระธาตุขุนบง
2) อ่างเก็บน้ำขุนบง
3) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุขุนบง เป็นวัดสร้างโดยราษฎรบ้านสาและตำบลใกล้เคียง มีประเพณีการขึ้นพระธาตุเพื่อเป็นศิริมงคลเป็นประจำทุกปี สถานที่ตั้งห่างจากถนนสบบง-บ้านฮวก 500 เมตร ใกล้อ่างเก็บน้ำขุนบง
2 อ่างเก็บน้ำขุนบง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สร้างโดยงบประมาณกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ.2530 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของตำบลทุ่งกล้วย และสำหรับบุคคลทั่วไป

ร้านอาหาร
1 ร้านค้าสวัสดิการฯ บริเวณอุทยานน้ำตกภูซาง บ้านธาตุภูซาง หมู่ที่ 10 ตำบลภูซ อาหารตามสั่ง และรับจัดทำนอกสถานที่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าชาวเขา กระเป๋าชาวเขา
2 กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพาย
3 ถั่วทอดสมุนไพร ถั่วทอดสมุนไพร
4 ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก เป็นงานหัตถกรรมปราณีต มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
6 ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
7 ผ้าทอกี่กระตุก ผ้าทอด้วยมือ
8 ผ้าปักมือชาวเขา ผ้าปักมือชาวเขา
9 ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ
10 ผ้าพื้นลายสายฝน ผ้าพื้นลายสายฝน
11 ผ้าใยกัญชง ผ้าทอทำจากใยกัญชง
12 เคสโทรศัพท์มือถือ เคสโทรศัพท์มือถือ

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา