ข้อมูลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านดู่ จากคำบอกเล่าว่า เมื่อ พ.ศ.2318 เมืองเชียงใหม่ถึงกาลเสื่อมโทรมสุดขีด พลเมืองแตกฉานหนีไปอยู่ที่อื่นจนหมดสิ้น เพราะกองทัพมาได้มาล้อมเมือง ราษฎรส่วนหนึ่งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดู่ และราษฎรส่วนใหญ่มีเชื้อสายเกี่ยวข้องกับตระกูลเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.2480 บ้านดู่ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลบ้านดู่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สุดเขตของตำบลทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาพาดผ่าน เป็นแนวกั้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านดู่ แม่ยาว นางแล เทือกเขานี้ชาวบ้านเรียกว่า เขาดอยบ่อ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ริมกก, เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ริมกก, แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับราชการ
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาที่ใช้ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
- มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

การเดินทาง

ถนนสายเชียงราย - แม่สาย ด้วยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 (เชียงราย - แม่จัน)

ผลิตภัณฑ์

การเพาะเห็ดฟาง,สับปะรดภูแล

สถานที่

1. วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท
2. วัดป่าดอยพระบาท
3. วัดพระธาตุจอมสัก
4. สวนน้ำพุร้อน
5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำพุร้อนโป่งพระบาท บริเวณที่พบน้ำพุร้อน เป็นที่ราบริมฝั่งน้ำของห้วยป่าซางและห้วยข่า ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบมีการทับถมปรับระดับของพื้นที่ด้วยดินลูกรัง มีดงไมยราพยักษ์ และแอ่งน้ำ
2 วัดพระธาตุจอมสัก (สังวราราม) ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เป็นวัดเก่าแก่และมีปูชนียสถานอันเก่าแก่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชาวบ้านในแถบนั้นมักเรียกติดปากว่า "ดอยจอมสัก" เพราะเป็นดงป่าไม้สักธรรมชาติ ไม้ตะเคียน ประดู่ ฯลฯ
3 วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท เดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎรในท้องถิ่น กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณมาให้จัดตั้งอุทยานเมื่อปี พ.ศ.2523 วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาทตั้งอยู่ในท้องที่บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง สถานที่เป็นหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 - 1,000 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเมือง
4 วัดป่าดอยพระบาท ตั้งอยู่บนดอยพระบาท หมู่ 7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง ในอดีตเป็นวัดหลวง สร้างขึ้นในสมัยพระมังราย มีรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่บนดอยพระบาท และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารค้นพบรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นคนแรก ลักษณะเป็นรอยพระบาทประทับบนก้อนหินก้อนใหญ่
5 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

โรงแรม
1 ทีคการ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท 155 ม.19 ถ.สนามบินนานาชาติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร : 053 793635 , 053 793333 โทรสาร : 053 793643 จำนวน 80 ห้อง ราคา 2,000-4,500 บาท
2 นากา ฮิลล์ 83 ม.8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร : 053 702120 จำนวน 7 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท
3 มูเซอดอยปู่ไข่ โฮมสเตย์ บ้านปูไข่ ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร : 053-703653 (เทศบาลตำบลบ้านดู่)
4 ม่อนฟ้าใส โฮมรีสอร์ท 114 หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร : 053-776129 โทรสาร : 053-776129
5 รังสินี รีสอร์ท & โฮมสเตย์ 42 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร : 08-6729-1695 , 08-1885-4241 โทรสาร : 053-717568
6 ราชภัฎอินน์ สถาบันราชภัฎเชียงราย โทร : (053) 793000
7 โป่งพระบาทรีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองท์ 221 หมู่ 13 ซ.น้ำตกโป่งพระบาท (ซอยติดกับตลาดบ้านดู่ ระยะทาง 7 กม.) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร : 053-918640 ราคาห้องพักเดี่ยว : 1000 บาท ราคาห้องพักคู่ : 1000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านช้อนคำ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง
2 ร้านตูบสิงห์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย หมูกระทะ
3 ร้านน้องบอท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง
4 ร้านบูม บอม ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง
5 ร้านภูไทไก่ย่าง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ส้มตำ, ไก่ย่าง
6 ร้านสกาวเดือน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง
7 ร้านหนองบัว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย กุ้งเต้น ปลาช่อนนึ่ง
8 ร้านเพื่อนหมูกระท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย หมูกระทะ
9 ร้านแจ่วพะเยา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารอีสาน
10 ร้านแสนคำฟ้ารีสอร ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง
11 ร้านโซดา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การเพาะเห็ดฟาง ผลิตภัณฑ์การเพาะเห็ดฟาง ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันทำการเพาะเห็ดฟาง เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
2 ข้าวควบ-ข้าวแคบ ข้าวควบ-ข้าวแคบ
3 ดักแด้ภูแล ดักแด้ภูแล
4 ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษสา ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษสา
5 ผลิตภัณฑ์จากใบลาน ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
6 สล้อ สล้อ
7 สับปะรด (นางสุภาพ วรรณคำ) สับปะรด
8 สับปะรด (นาย เล็ก คำเบียน) สับปะรด
9 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
10 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
11 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
12 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
13 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
14 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
15 สับปะรดภูแล สับปะรดภูแล
16 สับปะรดภูแล (จันทนา กันทะเตียน) สับปะรดภูแล
17 สับปะรดภูแล (ธัญญากรณ์ อุ่นเรือน) สับปะรดภูแล (ธัญญากรณ์ อุ่นเรือน)
18 สับปะรดภูแล (น.ส.มันทนา จันทร์ศรี) สับปะรดภูแล
19 สับปะรดภูแล (นางจงกุล สุริยะอินปั๋น) สับปะรดภูแล
20 สับปะรดภูแล (นางมะลิวัลย์ ผาสน) สับปะรดภูแล
21 สับปะรดภูแล (นางอัญชุรีย์ สิทธิจันทร์) สับปะรดภูแล
22 สับปะรดภูแล (นางอัมพร กันทะเตียน) สับปะรดภูแล
23 สับปะรดภูแล (นาย อิ่นแก้ว บุญมา) สับปะรดภูแล
24 สับปะรดภูแล (นายคำนึง คำป้อ) สับปะรดภูแล
25 สับปะรดภูแล (นายบุญรอด ธรรมชัย) สับปะรดภูแล
26 สับปะรดภูแล (นายประสิทธิ์ พันสุภะ) สับปะรดภูแล
27 สับปะรดภูแล (นายสมศักดิ์) สับปะรดภูแล
28 สับปะรดภูแล (นายสิงห์จู ผาลาด) สับปะรดภูแล
29 สับปะรดภูแล (นายแสงคำ) สับปะรดภูแล
30 สับปะรดภูแล (ลดาวัลย์ภูแล) สับปะรดภูแล
31 สับปะรดภูแล (สวนกัญญารัตน์) สับปะรดภูแล
32 สับปะรดภูแล (สวนคุณผัด) สับปะรดภูแล
33 สับปะรดภูแล (สวนน้ำพลอยสับปะรดภูแล) สับปะรดภูแล
34 สับปะรดภูแล (สวนภูวารีรัตน์) สับปะรดภูแล
35 สับปะรดภูแล (สวนสังวาลย์) สับปะรดภูแล
36 สับปะรดภูแล (สวนโสภา) สับปะรดภูแล
37 สับปะรดภูแล (อำพร กันทะเตียน) สับปะรดภูแล
38 สับปะรดภูแล (ไร่จันทร์สวย) สับปะรดภูแล (ไร่จันทร์สวย)
39 สับปะรดภูแล (ไร่ถนอมจิต) สับปะรดภูแล
40 สับปะรดภูแล (ไร่นฤเบศ) สับปะรดภูแล
41 สับปะรดภูแล (ไร่บุญตัน) สับปะรดภูแล
42 สับปะรดภูแล (ไร่ฟองแก้ว) สับปะรดภูแล
43 สับปะรดภูแล (ไร่มลฤดี สุต๊ะ) สับปะรดภูแล
44 สับปะรดภูแล (ไร่มังคลา) สับปะรดภูแล
45 สับปะรดภูแล (ไร่ศรัญญาภูแล) สับปะรดภูแล (ไร่ศรัญญาภูแล)
46 สับปะรดภูแล (ไร่สมสมัย) สับปะรดภูแล
47 สับปะรดภูแล (ไร่สวาท) สับปะรดภูแล
48 สับปะรดภูแล (ไร่สุขสาย) สับปะรดภูแล
49 สับปะรดภูแล (ไร่สุนทร) สับปะรดภูแล
50 สับปะรดภูแล (ไร่อรพิน) สับปะรดภูแล
51 สับปะรดภูแล (ไร่อุทุมพร) สับปะรดภูแล
52 สับปะรดภูแล ไร่กาญจนา สับปะรดภูแล
53 สับปะรดภูแลชนิดปอกผลสดพร้อมบริโภค สับปะรดภูแลชนิดปอกผลสดพร้อมบริโภค
54 สับปะรดสด (นางวาสนา ไชยเลิศ) สับปะรดสด (นางวาสนา ไชยเลิศ)
55 อัลบั้มรูป ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
56 เฟอร์นิเจอร์หวาย เฟอร์นิเจอร์หวาย
57 แหนมซี่โครง แหนมซี่โครง

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย