ข้อมูลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองชุม ได้แยกออกจากตำบลเวียงชัย เมื่อปี พ.ศ.2529 มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนแก้ว หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว หมู่ 3 บ้านเวียงทอง หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญ หมู่ 5 บ้านศรีดอนเรือง หมู่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง หมู่ 7 บ้านเมืองชุม หมู่ 8 บ้านยกเจริญ หมู่ 9 บ้านวังช้าง หมู่ 10 บ้านดอนมูล หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำห่าง และแม่น้ำแม่สะกื๋นไหลผ่าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 48 ตร.กม. หรือประมาณ 30,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ผางาม, ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางจากตัวจังหวัด ถึงตำบลเมืองชุมเป็นระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ-ภาพเหมือน-เสื้อผ้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้าปะ กระเป๋าผ้าปะ
2 ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ บรรจุถุงอย่างดี มีทั้งชนิดข้าวจ้าว และข้าวเหนียว สะอาด ถูกหลักอนามัย (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยทำการประชาคมทั้งในระดับตำบลและอำเภอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบล เป็นที่รู้จักทั่วไป)
3 ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเสื้อถักด้วยไหมพรม เนื้อผ้าดี ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายแบบ (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยทำการประชาคมทั้งในระดับตำบลและอำเภอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบล เป็นที่รู้จักทั่วไป)
4 น้ำผึ้งเกษรดอกลำใย น้ำผึ้งเกษรดอกลำใย
5 ภาพเหมือน ผลิตภัณฑ์ภาพเหมือน รับเขียนและจำหน่ายภาพเขียน เป็นภาพเขียนด้วยสีน้ำมัน (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยทำการประชาคมทั้งในระดับตำบลและอำเภอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบล เป็นที่รู้จักทั่วไป)

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย เชียงราย