ข้อมูลตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตับเต่า เดิมเป็นชื่อของต้นไม้ชื่อว่า "ต้นตับเต่า" ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น แต่ในปัจจุบันนี้ต้นไม้ชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อของต้นไม้
คำขวัญตำบลตับเต่า คือ
อดีตแดนสมรภูมิแหล่งรบ ค้นพบภูชี้ฟ้า
ดอกเสี้ยวงดงามตา กินปลาอ่างไคร้
แหล่งใหญ่วัฒนธรรม ล้ำค้าทรัพยากร

พื้นที่

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ระหว่างพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนนสาย 1155 จากที่ว่าการอำเภอเทิง - อบต.ตับเต่า ระยะทางปรมาณ 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

วนอุทยานภูชี้ฟ้า (ทะเลหมอก)

สถานที่

1. พระธาตุภูเต่า
2. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน
3. วนอุทยานภูชี้ฟ้า
4. ภูผาสวรรค์
5.พระธาตุจอมแจ้ง
6.ภูชมดาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ตั้งอยู่ที่ บ้านร่มโพธิไทย ตำบลตับเต่า เป็นจุดชมวิวและดอกไม้เมืองเหนือ (ดอกทิวลิป) และเป็นสถานที่ศึกษาเกษตรธรรมชาติ
2 งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า จัดขึ้นในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งจะตรงกับวันวาเลนไทน์ มีการละเล่นของหนุ่มสาวชาวเขา เช่น การโยนลูกช่วง การตีลูกข่างชาวเขา การยิงหน้าไม้ และมีการจัดนิทรรศการออกร้านต่าง ๆ มีสินค้าชนเผ่า ของฝาก ของที่ระลึก จำหน่ายอีกมากมาย สถานที่จัดงาน ณ ลานกิจกรรม หมู่บ้านหมู่ที่ 24 ข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
3 พระธาตุภูเต่า พระธาตุภูเต่าตั้งอยู่บ้านธาตุหมู่ที่ 18 ตำบลตับเต่า เป็นสถานที่รวมจิตใจของประชาชนตำบลตับเต่า และจะมีการจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปี
4 วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรชาติมีทะเลหมอกที่สวยงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 24 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่ 1,600 เมตร ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมชมทะเลหมอกที่สวยงามช่วงเดือน ต.ค.- ก.พ.ของทุกปี
5 ภูชมดาว(ผาหม่นน้อย) ภูชมดาวตั้งอยู่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 16 และบ้านพิทักษ์ไทยหมู่ที่ 20 ตำบลตับเต่า เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามของทะเลหมอกอีกที่หนึ่ง และมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ สปป.ลาว และพื้นที่ของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

โรงแรม
1 คุ้มดอกเสี้ยว (ภูชี้ฟ้า) 19 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 08-5034-9635 054-468182
2 ดุสิตฮิลล์ ภูชี้ฟ้า 8 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 085-5256533,081-8814018
3 ทำเนียบขาวภูชี้ฟ้า 2 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 08-1993-1159 , 0-5398-1252
4 ป.บ้านพัก 7 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 081 673 8716
5 ภูชี้ฟ้าดอกเสี้ยว 13 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 085 030 1621, 087 172 0520
6 ภูชี้ฟ้านิว 9 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 081=8824129, 081-6727514
7 ภูชี้ฟ้าพาณิชย์ 1 หมู่ 4 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 089-4359602,081-9804306,053--918331
8 ภูชี้ฟ้ารีสอร์ท (ที่พักเชิงภูชี้ฟ้า) อยู่ห่างจากภูชี้ฟ้า 5 กิโลเมตร (ไปทางผาตั้ง) ติดต่อ : คุณต้น (081) 952-2519, (054) 329-676 15 หลัง พักได้หลังละ 8-10 คน รวมอาหารเช้า-เย็น คนละ 350 บาท
9 ภูชี้ฟ้าล็อจ ม.19 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 053 918322, 089-0845599, 081-0221826
10 ภูชี้ฟ้าอินน์ 244/1 หมู่ 10 (ภูชี้ฟ้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 053 918 225 , 081 960-6537 แฟกซ์. 053 918 225
11 ภูชี้ฟ้าโภชนา 25 ม.24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 053-918366 , 081-1638950
12 ภูตะวันวิลเลจ 2 ม. 19 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 081-8167468 , 081-5955153 , 053-669284 แฟ็กซ์ : 02-2129476
13 ภูฟ้าสวรรค์ บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 084-4856595,083-3238312
14 ภูระหงส์รีสอร์ท (ที่พักเชิงภูชี้ฟ้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : (053) 743-194 16 หลัง/4 คน/หลัง 5 หลัง/8 คน ราคารวมอาหารเช้า-เย็น คนละ 450 บาท
15 ภูรุ่งเรือง 20 ม.24 ต.ตับเต่า (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 08-5292-5674 , 08-6988-3824 , 08-4803-4812
16 ภูสวรรค์ 44 ม.19 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 081-9525939 , 053-918585
17 ภูหมอก แคมป์ แอนด์ รีสอร์ท 38 ม. 19 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 053-918242, 081-8841739
18 ร่วมสรรค์สร้างภูชี้ฟ้า 2 ม.24 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 08-1993-3708 , 08-6189-4611 แฟกซ์ : 0-5366-9648
19 ลักษณ์ภูชี้ฟ้า (ที่พักเชิงภูชี้ฟ้า) 5 ม.24 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 08-9759-1691 , 08-5723-9139 , 08-1673-1216 บ้านคุณลักษณ์ 5 หลัง ราคา 400/4 คน/หลัง หรือ 1 หลัง ราคา 100 บาท/10 คน/หลัง
20 อุกฤษ์ฟาร์มฮิลล์ ภูชี้ฟ้า 30 หมู่ 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร : 053-918100, 081-9928384 แฟกซ์ : 053-918100 บ้านเดี่ยวทรง A เฟรม 17 4/หลัง 2,800/หลัง บ้านเรือนแถว 6 8/ห้อง 4,000/ห้อง
21 เมาเทนท์ โฮมสเตย์ 30 ม.24 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 089-8547395
22 เฮือนดอกเสี้ยว ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : 089-8518447, 053-608184, 089-8525144
23 ไร่ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 19 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทร. 087-1913582, 087-8028791

สินค้าโอทอป ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เชียงราย

ธันยทรผ้าฝ้าย
เชียงราย