ข้อมูลตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าหุ่ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพาน ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าบงหลวง บ้านป่าแดด บ้านเหมืองหลวง บ้านศาลาวังโค้ง บ้านศาลาเหมืองหิน บ้านทุ่งมะฝาง บ้านป่าแขม บ้านป่าหัด บ้านป่าหุ่ง บ้านป่างิ้ว บ้านห้วยประสิทธิ์ บ้านหนองทรายทอง บ้านทุ่งผักกูด บ้านปางกล้วยค้าว บ้านปางเกาะทราย บ้านผาวี บ้านงิ้วเฒ่า

พื้นที่

ตำบลป่าหุ่งมีสภาพเป็นภูเขาที่ราบเชิงเขา 80% และที่ราบ 20% หมู่บ้านที่อยู่ในภูเขา คือ หมู่7,8 หมู่บ้านทีอยู่ที่ราบเชิงเขา คือ หมู่ 6,10,12,13,16,17 และเป็นที่ราบ คือหมู่ 1,2,3,4,5,9,11,14,15

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ม่วงคำ และ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
ิทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย และ ต.เวียง, ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,374 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 283 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ใช้เส้นทางสายกรุงเทพ-เชียงราย แยกเข้าเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข ชร 2029 ที่อำเภอพาน (ทางเข้าข้างที่ว่าการอำเภอด้านทิศใต้) ระยะทาง 1 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า-เสื่อกก-เสื่ออ่อน

สถานที่

1.วัดพระธาตุ 3 ดวง
2.ถ้ำผาโขง
3.ถ้ำน้ำลอด
4.ป่าไม้ชุมชน
5.อ่างเก็บน้ำแม่ปอน
6.อ่างเก็บน้ำห้วยประสิทธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำผาโขง มีลักษณธเป็นถ้ำเชิงเขา มีน้ำไหลออกจากถ้ำตลอดปี หน้าถ้ำสวยงามมีนักท่องเที่ยวตลอดปี ประมาณ 5,000 คน
2 วัดพระธาตุ 3 ดวง มีประวัติแต่โบราณ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำบล มีพระธาตุ 3 องค์ อยู่บนภูเขา หมู่ที่ 1 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วันเพ็ญ เดือน7
3 ถ้ำน้ำลอด มีลักษณะเป็นถ้ำเชิงเขา มีธารน้ำไหลออกจากถ้ำตลอดปี มีนักท่องเที่ยวตลอดปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องข้าว หกเหลี่ยม กล่องข้าว หกเหลี่ยม
2 ตะกร้าพลาสติกเหนียว ตะกร้าพลาสติกเหนียว
3 เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากต้นกก เมื่อนำมาทอเป็นเสื่อแล้ว ใช้สำหรับปูนั่ง-นอน ได้เป็นอย่างดี คุณภาพคงทน
4 เสื่ออ่อน มีหลากหลายลาย หลายขนาด ทั้งแบบสั้น และยาว มีสีสันสวยงาม
5 แหนมหมู แหนมหมู
6 ไม้กวาดดอกหญ้า วัตถุดิบหาได้ในพื้นที่ ทำความสะอาดได้ดี น้ำหนักเบา
7 ไม้กวาดดอกหญ้า แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ดี

สินค้าโอทอป ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน เชียงราย