ข้อมูลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าข้าวเปลือก ตั้งเป็นตำบลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2415 โดยมีท้าวคำแกว่งเป็นกำนันคนแรก ต.ท่าข้าวเปลือก มีกำนันมาแล้ว 10 คน กำนันคนปัจจุบัน คือ นายอุดม กัปปะหะ

พื้นที่

ล้อมรอบด้วยเนินเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โยนก อ.เชียงแสน และ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จันจว้า และ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ ต.ท่าข้าวเปลือก โดยเส้นทางสายเชียงราย - เชียงแสน

ผลิตภัณฑ์

ขนมจีนไทยลื้อ

สถานที่

1. น้ำตกบ้านผาแตก หมู่ที่ 12
2. วัดพระพุทธบาทผาเรือ หมู่ที่ 11

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจีนไทยลื้อ เป็นขนมจีนเส้นขาว เหนียวนุ่ม และหอมอร่อย
2 ขันโตก ขันโตก

สินค้าโอทอป ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน เชียงราย