ข้อมูลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล ดงมะดะ(http://www.dongmada.com/index.php)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงมะดะ เริ่มจัดตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2418 เรียกชื่อตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคือ "ต้นมะดะ" แต่เดิมเป็นป่าทึบปัจจุบันมีให้เห็นที่หน้าวัดดงมะดะหมู่ 7 ประมาณปี พ.ศ.2480-2482 ขึ้นไปรวมกับตำบลบัวสลี เนื่องจากภาวะสงครามอินโดจีนและได้ตั้งเป็นตำบลดงมะดะอีกในปี พ.ศ.2483

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำลาวไหลผ่าน และมีภูเขาทอดยาวมาจากอำเภอแม่สรวยทางด้านทิศตะวันตกของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ยาสูบ ทำสวนถั่วแระ

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน
- ประปาส่วนใหญ่ยังขาดแคลน
- โทรศัพท์สาธารณะมีทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางจากอำเภอระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ - ละครซอสร้อยสุดา

สถานที่

1. ดอยเวียง
2. ฝายแม่ลาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ดอยเวียง เป็นสถานที่ป่าชุมชนที่น่าศึกษาพันธุ์ไม้ รวมทั้งมีคูต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลุมหลบภัยตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
2 ฝายแม่ลาว เป็นสถานที่ราชการปรับปรุงตกแต่งรอบ ๆ ฝายให้ดูสวยงาม แบ่งน้ำออกเป็นสองฝั่ง เป็นที่ให้ความรู้ศึกษษดูงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

โรงแรม
1 อินท์โก้ หมู่ 2 บ้านสันต้อม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ราคา 300 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านริมป้อม หมู่ 3 บ้านร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ลาบ, ต้มแซบ, อาหารย่าง, ก๋วยเตี๋ยว
2 ร้านหลังคาแดง หมู่ 3 บ้านร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ลาบ, ต้มแซบ, ส้มตำ, พล่า, อาหารย่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแร่ธรรมชาติ
2 ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนาดและสีต่าง ๆ ทอมาจากผ้าฝ้าย ฝีมือประณีต สวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ
3 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม
4 ละครซอสร้อยสุดา การแสดงละครซอสร้อยสุดา

สินค้าโอทอป ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย