ข้อมูลตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยโป่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านห้วยโป่ง หมู่2 บ้านแก่นฟ้า หมู่3 บ้านป่าลาน หมู่4 บ้านหมากลาง หมู่5 บ้านไม้ฮุง หมู่6 บ้านไม้ซางหนาม หมู่7 บ้านกลาง หมู่8 บ้านห้วยช่างคำ หมู่9 บ้านพะนอคี หมู่10 บ้านหนองเขียว หมู่11 บ้านไมโครเวฟ หมู่12 บ้านแม่จ๋า หมู่13 บ้านทุ่งมะกอก หมู่14 บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่15 บ้านทุ่งมะขามป้อม

พื้นที่

เป็นตำบลขนาดใหญ่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 651.70 ตร.กม. หรือ 430,225 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตำบลขุมยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม ทำสวนปลูกกระเทียม

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า, มะขามแก้ว, น้ำมันงา อโรมามะกรูด

สถานที่

1.วัดแก่นฟ้า
2.วัดบ้านกลาง
3.วัดป่าลาน
4.วัดไม้ฮุง
วัดห้วยโป่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำมันงา อโรมามะกรูด น้ำมันงา อโรมามะกรูด
2 ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าบ้านห้วยช่างคำ ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าบ้านห้วยช่างคำ เช่นผ้าพันคอ ย่าม เสื้อกะเหรี่ยง เป็นผ้าทอกะเหรี่ยงแบบต่าง ๆ
3 ผ้าทอลายจก ผ้าทอลายจก
4 มะขามแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
5 ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นไม้กวาดที่มีลักษณะพิเศษ มีความคงทน ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่ได้จากธรรมชาติ นำมาผลิตเป็นไม้กวาดที่มีคุณภาพ

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน