ข้อมูลตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเวียงใต้ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปาย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองพร้าว หมู่ 2 บ้านเจ้าหม้อ หมู่ 3 บ้านป่าขาม หมู่ 4 บ้านเมืองแพร่ หมู่ 5 บ้านน้ำฮู หมู่ 6 บ้านห้วยปู หมู่ 7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ 8 บ้านแสงทองเวียงใต้

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ระหว่างเชิงเขาทุกด้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เวียงเหนือ, ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ทุ่งยาว, ต.แม่นางเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนนหลวงสายแม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกคั่วทราย,สุรากลั่น, แชมพูสมุนไพร

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอปาย
2. วัดหลวง
3. วัดกลาง
4. วัดป่าขาม
5. วัดน้ำฮู

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดน้ำฮู ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปที่มีน้ำไหลออกทางเศียรตลอดเวลา และเป็นที่ตั้งของสถูปบรรจุพระเกษาของพระนางสุพรรณกัลยา

โรงแรม
1 Banana House ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 699327 ราคา 200 บาท/คืน
2 Brook View Resort Pai Thailand 132 หมู่ 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 0-536-99366, 081- 992-4900
3 The Quarter 245 Moo 1 ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 053 699 423 , 053 699 947
4 ชานเกสท์เฮ้าส์ 86 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 699162 จำนวน 11 ห้อง ราคา 100-200 บาท
5 ชาลีเกสท์เฮ้าส์ 96 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 699039 จำนวน 20 ห้อง ราคา 80-200 บาท
6 ดวงเกสท์เฮ้าส์ 53/3 ม.3 ถ.รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 699101 โทรสาร : 053 699581 จำนวน 26 ห้อง ราคา 80-300 บาท
7 นัญญาเฮ้าส์ 84 ม.1 ถ.รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 699395 โทรสาร : 053 669395 จำนวน 10 ห้อง ราคา 100-300 บาท
8 บ้านตะวันเกสท์เฮ้าส์ 117 หมู่ 4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
9 ปายริเวอร์คอร์เนอร์ 94 หมู่ 3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699049 โทรสาร : 053 699049 จำนวน 14 ห้อง ราคา 2,000-6,000 บาท
10 ริมปาย คอทเทจ 99/1 หมู่ 3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053-699133 , 053-699539 ราคา 600 - 3,500 บาท
11 วิวปาย 99 หมู่ 3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699174 จำนวน 30 ห้อง ราคา 250-300 บาท
12 เยลโลซันบังกะโล 64 ม.3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 08 6596 6552 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 250 - 1,500 บาท
13 เวียงปาย 26 หมู่ 4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699149 จำนวน 20 ห้อง ราคา 100-150 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวรสเ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ก๋วยเตี๋ยว
2 ร้านดวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารชาลีคิทเ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
4 ร้านอาหารน้องเบส ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
5 ร้านอาหารน้องเบีย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
6 ร้านอาหารยิ้มทิพย 96 หมู่ 8 บ้านแสงทองเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่ ข้าวมันไก่, ข้าวซอยไก่
7 ร้านอาหารสิริญญา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
8 ร้านอาหารหนูนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
9 ร้านอิ่มอร่อย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
10 ร้านอโบดายา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง
11 ร้านเลิศรส ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้าลีซู กระเป๋าผ้าลีซู
2 ถุงช๊อปปิ้งผ้าลีซอ ถุงช๊อปปิ้งผ้าลีซอ
3 ถุงช๊อปปิ้งผ้าลีซอ ถุงช๊อปปิ้งผ้าลีซอ
4 น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกคั่วทราย
5 น้ำพริกคั่วทราย ผลิตภัณฑ์น้ำพริกคั่วทราย เป็นน้ำพริกพื้นเมืองของชาวไทยใหญ่ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย บรรจุกล่องพลาสติก ได้รับมาตรฐาน อย.เลขที่ จ.มส.พท 2/2543
6 น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกคั่วทราย
7 น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกคั่วทราย
8 น้ำพริกลาบ น้ำพริกลาบ
9 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน
10 สุรากลั่นชุมชนปาย สุรากลั่นชุมชนปาย
11 แชมพูสมุนไพร แชมพูสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน