ข้อมูลตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่นาเติง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปาย ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านแม่นาเติงนอก, หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน, หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสร้อย, หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ของ, หมู่ที่ 6 บ้านนาจลอง, หมู่ที่ 7 บ้านปางแปก, หมู่ที่ 8 บ้านแม่นะ, หมู่ที่ 9 บ้านดอยผีลู, หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม, หมู่ที่ 11 บ้านนาจลองใหม่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.เวียงใต้ และต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำลอด และต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 85 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนน คสล. 9 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านเป็นถนนดิน
ใช้พาหนะในการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์

ผลิตภัณฑ์

สุรากลั่นชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เมืองปายรีสอร์ท รีสอร์ทแห่งนี้มีความเข้าใจในเรื่องที่พักซึ่งมีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็น อาหารฝีมือท้องถิ่นแต่อร่อย เครื่องดื่มตั้งแต่น้ำขวด เบียร์ วิสกี้ จนถึงไวน์ ธรรมชาติเป็นใจให้ผู้ที่มาแบบคู่ๆ และคณะ ด้วยบ้านเดี่ยวเป็นหลังๆ เหมาะกับผู้มาเดี่ยวหรือคู่ หรือครอบครัว และมีเรือนหลังใหญ่สำหรับคณะด้วย เมืองปายรีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่บ้านหมอแปลง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร. (053) 270-906 โทรสาร . (053) 272-895
2 ถ้ำหม่าจ่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านแม่นะ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวอำเภอปาย
3 น้ำตกหมอแปง น้ำตกหมอแปง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ น้ำตกหมอแปงมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลผ่านตลอดปี

โรงแรม
1 ณ ปาย รีสอร์ท 105 หมู่ 5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 02-361-4209 , 02-398-0458 , 087-015-3525 ราคา 900 - 2,100 บาท
2 ปายคาบาน่า 14 ม.5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699190 จำนวน 10 ห้อง ราคา 300 บาทขึ้นไป
3 ปายวัลเล่ย์ 63 ม.5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 02 5733974 จำนวน 6 ห้อง ราคา 300 บาทขึ้นไป
4 ปายสแกนเดียรีสอร์ท 147 ม. 2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699189 จำนวน 16 ห้อง ราคา 300-500 บาท
5 ฮัทอิงปายรีสอร์ท 29 ม.4 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699781 โทรสาร : 053 699887 จำนวน 26 ห้อง ราคา 800-1,400 บาท
6 เมืองปายรีสอร์ท (Muang Pai resort) 94 หมู่บ้านหมอแปลง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 270906, 053 272895 จำนวน 20 ห้อง ราคา 550-600 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านลาบลุงจ่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายอาหารประเภทลาบขม และอาหารตามสั่ง
2 ร้านลุงจ่า หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาหารตามสั่ง และเครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้าลีซอ กระเป๋าผ้าลีซอ
2 ผ้าฝ้ายทอมือ หลากหลายชนิดให้เลือก เช่น ผ้าพันคอ เสื้อ ผ้าถุง กระเป๋า
3 สุรากลั่นชุมชน มีกลิ่นหอม ปลอดสารพิษ ใช้เลข 1095 เป็นตราสัญญลักษณ์ ซึ่งตรงกับหมายเลขถนนสายหลักของ จ.แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ ใช้สมุนไพรเป็นหัวเชื้อ

สินค้าโอทอป ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน