ข้อมูลตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ฮี้ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปาย ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่เย็น หมู่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ 3 บ้านท่าปาย หมู่ 4 บ้านแม่ปิง หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ หมู่ 6 บ้านห้วยแก้ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติด จ.เชียงใหม่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 605 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง 1095

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-ผ้าทอกะเหรี่ยง

สถานที่

1. วัดทรายขาว
2. วัดท่าปาย
3. วัดแม่ปิง
4. วัดแม่ฮี้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวนหลายบ่อ ไหลลงสู่ลำธาร

โรงแรม
1 คาเฟ่ เดล ดอย 66/1 บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 08 9851 9621, 0 5369 3230 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 800 บาท
2 ท่าปายสปา แคมปิ้ง 84-84/1 หมู่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 09-5576079, 0-5369-3267 , 0-5369-3268 FAX : 0-5369-9815 ราคา 600 - 1,000 บาท
3 บาราดารี 55/1 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 084-9143771 จำนวนที่พัก 4 ห้อง , ราคา 800 - 1,200 บาท
4 ปาย ไฮแลนด์ รีสอร์ท 67 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 0-5369-9316 โทรสาร : 0-5369-8287 ราคา 550 - 1,200 บาท
5 ปายลานนา รีสอร์ท 169 หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 089-6913367
6 เฮือนโฟล์ค 79 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร : 053 699378 จำนวน 18 ห้อง ราคา 100 บาท

ร้านอาหาร
1 คาเฟ่เดลดอย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายอาหารเยอรมัน
2 คาเฟ่เดลดอย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายอาหารเยอรมัน ฝรั่งเศล อิตาลี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2 ผ้าทอกระเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอกระเหรี่ยง ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
3 หมวกไหมพรม หมวกไหมพรม

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน