ข้อมูลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ลาน้อย แต่เดิมเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลั๊วะ (ละว้า) อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่ ซึ่งมีต้นน้ำจากเทือกเขาเดียวกัน แง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเป็นแง่ที่กว้างใหญ่และมีความยาวกว่าแง่ที่ไหลมาทางแง่แม่ลาน้อย และเนื่องจากที่ราบข้างลำน้ำเป็นถิ่นฐานทำมาหากินของพวกชาวลั๊วะมาก่อน จึงเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสองสายว่า "แม่ลั๊วะหลวง" และ "แม่ลั๊วะน้อย" ต่อมาชาวลั๊วะถูกชาวเงี้ยว (ไทยใหญ่) เข้าแย่งที่ทำกิน พวกลั๊วะจึงร่นถอยอพยพห่างออกไป นาน ๆ เข้าการออกเสียงคำว่า "ลั๊วะ" ก็เพี้ยนไปเป็น "ลา" ตามสำเนยงของชาวเงี้ยว ในที่สุดเรียกชื่อเป็น "แม่ลาน้อย" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา และมีบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่ลาน้อยและแม่น้ำยวมไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก
อาชีพเสริม ค้าขาย ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 534 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.43 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าสู่อำเภอฮอด เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงตำบลแม่ลาน้อยระยะทาง 133 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-ผลไม้ดอง-แชมพู-สิ่งประดิษฐ์จากไม้-กุ๊ปไต

สถานที่

1. ถ้ำแก้วโกมล
2. วัดแม่ลาน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำแก้วโกมล ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยริน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในถ้ำจะพบผลึกแร่แคลไซต์ตามผนังถ้ำและที่พื้น ในถ้ำจะแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ในห้องที่ 2, 4 และ 5 เป็นห้องที่มีผลึกแคลไซต์ทั่วไป เมื่อต้องแสงไฟจะกลายเป็นสีประกายวาววับ ถ้ำนี้มีอายุราว 400 ปี ความยาวจากปากถ้ำถึงก้นประมาณ 120 เมตร
2 ถ้ำแก้วโกมล

ร้านอาหาร
1 ร้านป้าฟอง 119 หมู่ 2 บ้านป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ อาหารตามสั่ง
2 ร้านลายไทย 372 หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม อาหารตามสั่ง
3 ร้านสามพี่น้อง 309 หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม อาหารตามสั่ง
4 ร้านอาหารเจ 260 หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม อาหารเจตามสั่ง
5 ร้านโอปอ 360/1 หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ. ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าสตรี กระเป๋าสตรี
2 กล่องทิชชู ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู มีลักษณะเป็นรูปบ้าน ทำด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
3 กุ๊ปไต ผลิตภัณฑ์กุ๊ปไต จักสานจากหวาย ทำเป็นหมวก มีหลายลายหลายขนาดให้เลือก เช่น ลายพิกุล ลายสาน ลายยกดอก
4 ผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์ผลไม้ดอง เช่น มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม สมอดอง มะขามป้อมดอง และหน่อไม้ปี๊บ
5 ผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ สีไม่ตก สวยงาม เป็นลวดลายพื้นเมืองตามแบบชาวกระเหรี่ยง มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ฯลฯ
6 ผ้าทอมือโชว์ลาย ผ้าทอมือโชว์ลาย
7 มีดดาบ มีดดาบ
8 มีดประสิทธิ์ มีดประสิทธิ์
9 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
10 สุราชุมชน ชูก้าเคน สุราชุมชน ชูก้าเคน
11 แชมพูใบหมี่ ผลิตภัณฑ์แชมพูใบหมี่ เป็นแชมพูผสมใบหมี่ ช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวย สระสะอาด มีกลิ่นหอม

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน