ข้อมูลตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่สวด ชื่อของตำบลมาจากชื่อของลำห้วย ที่ไหลมาจากภูเขาเนินเขาและที่ดอนแห่งหนึ่ง (ที่ดอนหรือเนินเขา ชาวบ้านเรียกว่า สวด) คือ ลำห้วยแม่สวด จึงได้ตั้งเป็นชื่อ "ตำบลแม่สวด" มาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่สวด หมู่ 2 บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านแม่เลาะ หมู่ 4 บ้านแม่หลุยหลวง หมู่ 5 บ้านอุมโล๊ะเหนือ หมู่ 6 บ้านแม่แฮด หมู่ 7 บ้านแม่หาด หมู่ 8 บ้านแม่สวดใหม่ หมู่ 9 บ้านนาดอย หมู่ 10 บ้านสบโขง

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ตะควน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 212 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.98 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางสายแม่สะเรียง - แม่สอด ระยะทางประมาณ 30 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย กล้วยกวน กล้วยตาก-หมวกกะเหรี่ยง

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอสบเมย
2. โรงพยาบาลอำเภอ
3. อุทยานแห่งชาติแม่เงา
4. ถ้ำปลาแม่หลุย
5. น้ำตกโอโกโร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านแม่เลาะ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 20 กม.เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ ในบริเวณมีบ้านพัก จุดกลางเต้นท์ ร้านอาหาร กิจกรรมทางน้ำ เช่น ล่องแพ ตกปลา
2 น้ำตกโอโกโร ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านนาดอย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางสามารถใช้เส้นทางแม่เงา - อุมโล๊ะ ระยะทางประมาณ 44 กม. จากที่ว่าการอำเภอสบเมย
3 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
4 น้ำตกโอโกโร
5 ถ้ำปลาแม่หลุย ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านแม่หลุยหลวง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลาธรรมชาติในแม่น้ำเงาได้แก่ ปลาพลวง การเดินทางสามารถใช้เส้นทางแม่เงา - อุมโล๊ะ ระยะทางประมาณ 18 กม.

ร้านอาหาร
1 ร้านคุณสม หมู่ 1 บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 อาหารตามสั่ง
2 ร้านคุณแก้ว หมู่ 1 บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ก๋วยเตี๋ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย กล้วยกวน กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย กล้วยกวน และกล้วยตาก ทำมาจากกล้วยน้ำว้าคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
2 หมวกกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์หมวกกะเหรี่ยง มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบสานด้วยไม้ไผ่ทั้งใบ และแบบสานด้วยไม้ไผ่ผสมใบตองตึง

สินค้าโอทอป ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน