ข้อมูลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ก่อนปี พ.ศ.2513 ตำบลอุดมธัญญาเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี ย้อนหลังไป 20 ปี ถนนสายตาคลี-ท่าตะโก เป็นทางรถไฟ เป็นเส้นทางในการบรรทุกฟืนเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟ สภาพของตำบลอุดมธัญญาเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากของอำเภอตากฟ้า ต่อมาเมื่อรถไฟมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน ทางรถไฟจึงถูกรื้อถอนเป็นถนนลูกรัง และถนนลาดยางในปัจจุบันนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2513 กระทรวงมหาดไทย ได้แยก อำเภอตากฟ้าออกจากอำเภอตาคลี และตั้งเป็นตำบลชื่อตำบลอุดมธัญญา

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เป็นที่ราบสลับที่เนินคล้ายลอนลูกฟูก เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 208.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,384 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเขียว และทำนา บางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,039 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 279 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดนครสวรรค์โดยใส้นทางสายท่าตะโก เดินทางจากสถานีรถไฟตำบลหนองปลิงถึงตำบลหัวถนนระยะทางประมาณ 46 กม. ถึงห้าแยกหัวถนนเลี้ยวขวา โดยใช้เส้นทางหัวถนน - อำเภอตากฟ้า เส้นทางจากหัวถนนถึงตำบลหนองหลวงระยะทางประมาณ 8 กม. ถึงทางแยกเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่เขตตำบลอุดมธัญญาระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

โรงสีข้าวชุมชน, หมวกจักสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ
2 ตะกร้าเชือกฟาง ตะกร้าเชือกฟาง
3 หมวกจักสานจากไม้ไผ่ หมวกจักสานจากไม้ไผ่ เป็นการนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นเส้นตอกแล้วนำมาถักให้เป็นเปียแล้วมาเย็บเป็นหมวก เจาะรูใส่ตาไก่ ทาสี นำไปตากแดดให้แห้ง

สินค้าโอทอป ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์