ข้อมูลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งใหญ่ แต่เดิมเป็นบริเวณพื้นที่ทุ่งกว้างเขียวขจีด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และทุ่งหญ้า กว้างใหญ่ มีนกนานาพันธุ์ และสัตว์ป่า ทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาบริเวณนี้เรียนกชื่อบริเวณนี้ว่า ทุ่งใหญ่ ตั้งแต่วนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดแม้น้ำแควตากแดด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จดตำบล หาดสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ จดตำบล หนองเต่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก จดตำบล หนองเต่า, โนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันตก จดตำบล เขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน ประปาหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

- รถยนต์รับจ้างจากอำเภอเมืองอุทัยธานี ถึง ตำบลทุ่งใหญ่ ระยะทาง 21 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้แก้ว-น้ำพริกเครื่องแกง-เปลไม้ไผ่

สถานที่

1. วัดวังปลากด
2. โรงเรียนวัดวังปลากด
3. สถานีอนามัย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกเครื่องแกง เป็นน้ำพริกเล็ก - ใหญ่ กระเทียม หอม ตะไคร้ ข่า ผิวมะกรูด กะปิอย่างดี
2 ผลไม้แก้ว (คุณบุญส่ง ศรีวารี) ผลไม้แก้ว อาทิ ส้มโอแก้ว ส้มโอกระเจี๊ยบแก้ว สับปะรดแก้ว มะยมแก้ว มะนาวแก้ว ฯลฯ
3 ผลไม้แก้ว (คุณมณี ชูตระกูล) ผลไม้แก้ว เป็นผลไม้ตามฤดูกาลสักษณะคล้ายท็อบฟี่ มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน
4 เปลไม้ไผ่ (คุณมณี ชูตระกูล) เปลไม้ไผ่
5 เปลไม้ไผ่ (บ้านวังปลากด) เปลไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง อุทัยธานี