ข้อมูลตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกหม้อ ชุมชนโคกหม้อเดิมอพยพตามสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ซึ่งชนะศึกที่เวียงจันทร์ และอพยพพี่น้องชาวลาวในกำแพงเมืองเวียงจันทร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการย้อมผ้าด้วยครั่งให้ติดตามมาด้วยโดยได้ตั้งถิ่นฐานที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน ซึ่งเป็นถิ่นฐานเก่าของชาวมอญ ทำให้ชุมชนโคกหม้อได้ประสานศิลปะของลาว มอญ และไทยเข้าด้วยกัน สรรค์สร้างเป็นงานศิลปะที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแควตากแดดไหลผ่าน มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนชนบทที่ดำรงวิถีความเป็นไทย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบถ้วน มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 5 ตู้

การเดินทาง

การเดินทางไป ต.โคกหม้อ การเดินทางจาก อ.ทัพทัน ไปยัง อ.สว่างอารมณ์ ตามเส้นทางสาย 3013 ระยะทางประมาณ 11 กม. จะมีทางแยกขวามือไปยังบ้านโคกหม้ออีกประมาณ 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าไหม,ข้าวหอม

สถานที่

1. อบต.โคกหม้อ
2. วัดโคกหม้อ
3. ชุมชนลาวครั่งดั่งเดิม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระพุทธรูปปริศนา วัดเขาน้อย วัดเขาน้อย ตั้งอยู่ที่ภูเขาน้อย หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี อยู่บนถนนสายทัพทัน-โกรกพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 7 กม. บนภูเขาน้อยมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน 3 องค์ สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.2477 ในสมัยอาจารย์เทียน อาภกโร เป็นเจ้าอาวาส ร่วมกับพระสาย เป็นช่างฝีมือ ชาวบ้านเขาน้อย ให้ความเคารพศรัทธาและยอมรับว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ มีความสำคัญ คือ 1.พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 2.พระพุทธรูปปางลำพึง 3.พระพุทธรูปปางนอนในโลงศพ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2 ผ้าไหมทอมือ ประกอบไปด้วย ผ้าไหมประดิษฐ์ทอมือ ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าทอสายฝน ผ้ามัดหมี่ ผ้าหมี่ตาขิด ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
3 ผ้าไหมทอมือลายโบราณ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือลายโบราณ เป็นภูมิปัญญาไทย ยึดหลักศิลปะลาวครั่งดั้งเดิม ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
4 หัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ตัดเสื้อ ผ้าโสร่ง

สินค้าโอทอป ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน อุทัยธานี