ข้อมูลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพลวงสองนาง เดิมเป็นหมู่บ้าน ตำบลขึ้นอยู่ในเขตอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาปี พ.ศ.2504 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสว่างอารมณ์ และได้จัดตั้งตำบลขึ้นเพื่อปกครองดูแลราษฎรในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ของตำบล เดิมมีต้นไม้ใหญ่มีโพรงที่คนสามารถเข้าไปหลบแดด หลบฝนได้ซึ่งคนในพื้นที่เรียกโพรงนี้ว่า "โพรงซ่อนนาง" เมื่อมีการจัดตั้งเป็นตำบลจึงได้ใช้ชื่อว่า "ตำบลพลวงสองนาง" ปัจจุบันนี้ตำบลพลวงสองนางได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 37,724 ไร่ สภาพพื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เชิงเขา และพื้นที่เนินสูงต่ำสลับกันมีภูเขากั้นกลางระหว่างพื้นที่ส่วนหน้า และส่วนหลังของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.93

การเดินทาง

เริ่มเดินทางจากที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ผ่านถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3456 ถึงบ้านดอนหวาย หมู่ 7 ต.บ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ ระยะทาง 4 กม. แยกซ้ายเดินทางผ่านถนนลูกรังถึงองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงสองนาง ระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรหมเช็ดเท้า

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด 3 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
4. ที่พักสายตรวจตำบล 1 แห่ง
5. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
6. อ่างเก็บน้ำ(สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) 3 แห่ง
7. ถ้ำวัดเขาหินเทิน(สถานที่ท่องเที่ยว) 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำวัดเขาหินเทิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหิน มีถ้ำให้ได้ชมมากมาย เช่น ถ้ำลม ซึ่งทีลมพัดเย็น และมีถ้ำพระซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำ สำหรับบริเวณวัดมีการจัดสวนหย่อมเชิงอนุรักษ์ไว้สำหรับผู้ท่องเที่ยวได้พักผ่อน การเดินทางสะดวกโดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ 16 กม.
2 ถ้ำวัดเขาหินเทิน

ร้านอาหาร
1 ร้านป้าจงกล ม.1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (อยู่ในเขตเ รายละเอียดร้านอาหาร : อาหารตามสั่งทุกชนิด
2 ร้านเจ้จุก ม.1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (อยู่ในเข รายละเอียดร้านอาหาร : อาหารตามสั่งทุกชนิด ก๋วยเตี๋ยวหมู,ไก่,เนื้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พรมเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติซับน้ำได้ดี มีความคงทนถาวร อายุการใช้งานนาน สามารถซักทำความสะอาดได้ ทำด้วยความประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี