ข้อมูลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองฉาง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เนื่องจากพื้นที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ในอดีตทำนาด้วยน้ำฝน ซึ่งในเขตตำบลหนองฉางจะทำนาก่อนตำบลอื่นๆ ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์มีหนองน้ำมาก จึงได้ชื่อว่าตำบล "หนองฉาง" แต่ในปัจจุบันแหล้งน้ำเพื่อการเกษตรได้ลดน้อยลงมาก เนื่องจากฝนขาดช่วง และมีการกักเก็บน้ำ ทำให้ตำบลหนองฉางขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ทำนา เนื่องจากประชากรประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน ประปาไม่ครบทุกหลังคาเรือน โทรศัพท์สาธารณะไม่มีทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางโดยเส้นทางสายอุทัยธานี-หนองฉาง ระยะทางห่างจากจังหวัด 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง
2. วัดห้วยพระจันทร์
3. เทศบาลตำบลหนองฉาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ประเพณีแห่สำรับคาวหวาน ชาวอำเภอหนองฉางมีประเพณีการแห่สำรับคาวหวานมาแต่ดั้งเดิม เช่น การไปทำบุญที่วัด ชาวบ้านจะหาบสำรับคาว 1 สำรับ และหวานอีก 1 สำรับ นำไปถวายพระ หรือในงานเทศกาลต่างๆ
2 ประเพณีแห่สำรับคาวหวาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
2 น้ำปลาแท้ น้ำปลาแท้
3 ยาแคปซูลตราสมพงษ์นาคคู่ ยาแคปซูลตราสมพงษ์นาคคู่
4 ศิลปะบนผืนผ้าใบ ศิลปะบนผืนผ้าใบ
5 เสื้อสำเร็จรูปหญิง เสื้อสำเร็จรูปหญิง
6 โคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ โคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี