ข้อมูลตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองนางนวล ความเป็นมา เล่ากันว่า มีกระบือชื่อนวนนอนตายในหนองน้ำ ตั้งแต่บัดนั้นจึงเรียกหนองนางนวนแล้วภายหลังเปลี่ยนเป็นตำบลหนองนางนวล

พื้นที่

ตำบลหนองนางนวลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองฉางและอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง 7.5 กม. และอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี 22 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วัวตะเคียน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวัออก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ถักไม้กวาดดอกหญ้า,ทอพรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 650 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.80 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 60 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

แยกจากถนนสายอุทัย-หนองฉาง หลักกิโลเมตรที่ 17 เข้าตำบลถนนสายหนองแบน-ท่าข้ามสาคร

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1. วัดท่าข้ามสาคร หมู่ 8
2. วัดปทุมทอง หมู่ 4
3. วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวปลอดภัย ข้าวปลอดภัย ได้แก่ ข้าวกล้องปลอดภัยและข้าวหอมมะลิปลอดภัย
2 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์จากใยบวบทำความสะอาด
3 พรมเช็ดเท้า (บ้านทุ่งมะขามหวาน) พรมเช็ดเท้า
4 พรมเช็ดเท้า (หมู่ที่ 4) พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี