ข้อมูลตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองนางนวล ความเป็นมา เล่ากันว่า มีกระบือชื่อนวนนอนตายในหนองน้ำ ตั้งแต่บัดนั้นจึงเรียกหนองนางนวนแล้วภายหลังเปลี่ยนเป็นตำบลหนองนางนวล

พื้นที่

ตำบลหนองนางนวลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองฉางและอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง 7.5 กม. และอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี 22 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วัวตะเคียน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวัออก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ถักไม้กวาดดอกหญ้า,ทอพรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 650 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.80 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 60 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

แยกจากถนนสายอุทัย-หนองฉาง หลักกิโลเมตรที่ 17 เข้าตำบลถนนสายหนองแบน-ท่าข้ามสาคร

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี