ข้อมูลตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอุทัยเก่า เคยเป็นเมืองด่านที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า "เมืองด่านอุทัย" มีเจ้าเมืองปกครองสืบต่อกันมา จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2453 พระยาอุทัยที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ไม่กล้าขึ้นไปว่าราชการที่เมืองอุทัย แต่ขออยู่ริมฝั่งสะแกกรัง กอร์ปกับที่นี่มีผู้มาตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างคับคั่ง พระยาอุทัยเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะ ผู้คนมาก การคมนาคมสะดวก จึงทำเรื่องขอย้ายเมืองอุทัยมาอยู่ริมฝั่งสะแกรัง ตั้งเป็นเมืองอุทัยใหม่ "เมืองด่านอุทัย" เดิม จึงได้ชื่อ "ตำบลอุทัยเก่า" ในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพด่านการเกษตร มีลำห้วยและคลองชลประทานไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งโพ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองฉาง ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 520 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

อยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี 23 กม. ห่างจากอำเภอหนองฉาง 3 กม. เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดหมี่

สถานที่

1. วัดแจ้ง
2. วัดหัวเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแจ้ง (หมู่ที่ 1) สันนิษฐานสร้างขึ้นสมัยสุโขทัย เพราะค้นพบศิลาแลง และมีใบเสมาหน้าอุโบสถเป็นฝีมือช่างสุโขทัย ปูชนีย์วัตถุมีโบสถ์,ปรางค์ สมัยสุโขทัย
2 วัดแจ้ง ภาพโบสถ์สมัยอยุธยา
3 วัดแจ้ง ภาพปรางค์สมัยสุโขทัย
4 วัดแจ้ง ภาพศาลพระเจ้าตากสิน
5 วัดหัวเมือง (หมู่ที่ 2) สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2124 โดยประชาชนพร้อมด้วยข้าหลวงประจำจังหวัด ที่ตั้งวัดอยู่ตรงหัวเมืองทางด้านเหนือของตัวเมืองอุทัยธานีเก่า จึงมีนามเรียกวัดอย่างนั้น มีปูชนีย์ โบสถ์ วิหาร สมัยทวาราวดี และพระครูอุปการโกวิท (หลวงพ่อแอ๋ว) เกจิอาจารย์ที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธา
6 วัดหัวเมือง ภาพซากวิหารเก่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวนเสวย กล้วยกวนเสวย
2 ผ้าทอพื้นเมือง รายละเอียดผลิตภัณฑ์: -ลายน้ำไหล -ลายข้าวหลามตัด -ลายกุญแจ -ลายแสงจันทร์ -ลายดอกแก้ว
3 หัตถกรรมจากไหมประดิษฐ์ หัตถกรรมจากไหมประดิษฐ์

สินค้าโอทอป ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี