ข้อมูลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไผ่เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง ที่ได้จัดตั้งมาเป็นเวลานาน ซึ่งแต่โบราณมีเจดีย์สมัยทวาราวดี สร้างอยู่กลางสระน้ำ 50 ไร่ ปัจจุบันมีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมามีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจนทุกวันนี้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ดินปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานหลางมีพื้นที่ทั้งหมด 12,268 ไร่ พื้นที่การเกษตร 11,438 ไร่ ที่อยู่อาศัย 77 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 753 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนองฉาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า แปรรูปอาหาร และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้, น้ำประปา, โทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ถนนสายอุทัยธานี - หนองฉาง ระยะห่างจากอำเภอหนองขาหย่าง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดหมี่-ผ้ายกดอก-ผ้าขาวม้า

สถานที่

1. รอยพระพุทธบาทเขาระแหง
2. เจดีย์เก่าทวารวดี, สระ 50 ไร่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สระห้าสิบไร่ เป็นสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 50 ไร่ กลางสระมีเจดีย์กลางน้ำสมัยทราวาดี มีนกเป็ดน้ำมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
2 รอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างอยู่บนยอดเขาระแหง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผ้าทอไหมประดิษฐ์ ผ้าทอไหมประดิษฐ์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี