ข้อมูลตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทัพหลวงตั้งเมื่อ 2468 ชื่อบ้านทัพหลวงเพราะเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพหลวงของทหารไทย ซึ่งมีชื่อทัพหลวง ทัพคล้าย ทัพหมัน ทัพผึ้ง ทัพไฟใหม้ ฯลฯ โดยที่ตั้งตำบลอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลทัพหลวง มีการปกครอง 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบเอียงสูง มีภูเขา มีห้วย กระเสียว ลำห้วยกระเวน และลำห้วยแล้งใหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน น้ำประปา 11 หมู่บ้าน โทรศัพท์มี 4 หมู่บ้าน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง ระยะทางจากอำเภอบ้านไร่ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีรถประจำทางผ่าน 2 สาย คือ บ้านไร่ - อุทัยธานี และ บ้านไร่ - ด่านช้าง วิ่งผ่าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นบ้าน

สถานที่

1. โรงเรียนทัพหลวง
2. โรงเรียนทัพคล้าย
3. โรงเรียนทัพหมัน
4. โรงเรียนสวนพลู
5. โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก
6. วัดทัพหลวง
7. วัดทัพคล้าย
8. ป่าชุมชนพุกร่าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ป่าชุมชนพุกร่าง เป็นป่าธรรมชาติที่ชาวบ้าน รักษาปลูกเสริม อนุรักษ์ ใช้น้ำ ทำประปาภูเขา
2 วัดทัพหลวงบนเขา เป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะการพักวิปัสนาปฏิบัติธรรม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย (หมู่ที่ 6) ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายปั่นมือ (หมู่ที่ 14) ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายปั่นมือ
4 ผ้าคลุมไหล่เอี้ยห้าลายขอหลวงใหญ่ ผ้าคลุมไหล่เอี้ยห้าลายขอหลวงใหญ่
5 ผ้าทอพื้นบ้าน (นางรำคาญ) ผ้าทอพื้นบ้าน
6 ผ้าทอพื้นบ้าน (หมู่ที่ 1) ผ้าทอพื้นบ้าน อาทิ ผ้าซิ่น ผ้าห่ม ผ้าสไบ ผ้ารองจาน ผ้าขาวม้า ฯลฯ
7 ผ้าทอพื้นบ้าน (หมู่ที่ 10) ผ้าทอพื้นบ้าน อาทิ ผ้าซิ่น ผ้าห่ม ผ้าสไบ ผ้ารองจาน ผ้าขาวม้า ฯลฯ
8 ผ้าทอพื้นบ้าน (หมู่ที่ 2) ผ้าทอพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้แก่ ผ้าซิ่น ผ้าห่ม ผ้าสไบ ผ้ารองจาน ผ้าขาวม้า
9 ผ้าพันคอจก ผ้าพันคอจก
10 แชมพูย่านาง แชมพูย่านาง

สินค้าโอทอป ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี