ข้อมูลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านบึง จากคำบอกเล่านั้น เดิมทีคนที่มาอยู่ครั้งแรกอพยบมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว แล้วตั้งรกรากอยู่มาจนทุกวันนี้ และยังคงไว้ซึ่งภาษา, ประเพณี, วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต คล้ายคลึงกับคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลบ้านบึงเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านไร่ และได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีกำนันคนแรกคือ กำนันเหรียญทอง เงินทองดี ปัจจุบันคือ นายชยันต์ สีสรรพ์ เป็นกำนันคนปัจจุบัน ปัจจุบัน ตำบลบ้านบึง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอบ้านไร่ ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบึง บ้านพูนสุข บ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านหน้าฝาย บ้านห้วยบง บ้านวังตอ บ้านป่าพริก

พื้นที่

ห่างจากอำเภอบ้านไร่ 1 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเอียง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่
ปัจจุบันเป็นชุมชนชนบท พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังยาว ,ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทับหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง
อาชีพรอง ทอผ้า,ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 777 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากถนนสาย 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาทเลี้ยว้ายตรงแยกทางน้ำอ้อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาตามถนนสาย 333 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร แล้วมุ่งหน้าต่อโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 333 เข้าสู่ อ.บ้านไร่ ผ่านตำบลบ้านไร่ แล้วเข้าสู่ตำบลบ้านบึง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าตีนจก-ดีเด่นปี 39 และผ้าฝ้ายพื้นเมืองลายโบราณ-ดีเด่นปี 42

สถานที่

1. วัดบ้านไร่
2. สถานีอนามัยห้วยบง
3. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
4. โรงเรียนบ้านหน้าฝาย
5. โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี
6. โรงเรียนบ้านห้วยบง
7. วัดไร่พริก
8. วัดห้วยบง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
2 ผ้าคลุมเตียงลายพญานาคล้อม ผ้าคลุมเตียงลายพญานาคล้อม
3 ผ้าตีนจก ผ้าตีนจก เป็นผ้าทอคุณภาพดี สามารถนำมาดัดแปลงเป็นผ้าถุงสำเร็จรูป ย่าม ผ้าพันคอ หรือนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
4 ผ้าฝ้ายจกไหม ผ้าฝ้ายจกไหม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี