ข้อมูลตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำรอบ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลประดู่ยืน ในปี พ.ศ. 2533 ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลน้ำรอบ มีหมู่บ้านครั้งแรก จำนวน 9 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อ 2 มี.ค. 2538 จนถึงปัจจุบันนี้ มีหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน และกำลังดำเนินการแยกหมู่บ้านใหม่อีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 18 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลน้ำรอบเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่นภูเขาและป่าไม้ เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมสภาพบ้านเรือนอยู่แบบกระจาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลานสัก และตำบลประดู่ยืน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลานสัก

อาชีพ

อาชีพหลัก : ทำนา ทำสวน ทำไร
อาชีพเสริม : หัตถกรรม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,074 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1) ทางหลวงหมายเลข 3456 ลานสัก - สว่างอารมณ์ ระยะทาง 16 กม.
2) ถนน รพช. สายตลาดปากเหมือง - บ้านซากุระพัฒนา ระยะทาง 18 กม.
3) ถนนรพช. สายบุ่งฝาง - หนองรัก ระยะทาง 11 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง, มีดเหน็บโบราณ

สถานที่

1) อบต. 1 แห่ง
2) โรงเรียน 8 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
5) สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
6) วัด 3 วัด
7) เขาหินเทิน (สถานที่ท่องเที่ยว)
8) เขาผาแรต (สถานที่ท่องเที่ยว)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขาหินเทิน เขาหินเทิน เป็นเขาหินปูนเล็กๆ ที่มีสภาพของหินเรียงเทินกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ อย่างน่าอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็น ภูมิทัศน์รอบเขาหินเทินสวยงาม มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแอ่งๆ อยู่รอบๆ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแคมป์พักแรมอิ่มเอิบกับธรรมชาติ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอลานสักเพียง 7 กม. เท่านั้น
2 เขาหินเทิน
3 เขาผาแรต เขาผาแรด เป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า มีถ้ำสวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำสิงห์ ถ้ำแก้วทิพย์บัวทอง ภูมิทัศน์รอบเขาเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ซึ่งเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดพร้อมกับฝูงค้างคาวนับล้านๆตัวบินออกจากถ้ำในเวลายามเย็นเป็นภาพที่หาชมได้ยากและน่าประทับใจเป็นที่สุดเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษาธรรมชาติ การส่องนก ระยะทางจากอำเภอลานสักเพียง 13 กม.
4 เขาผาแรต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าฝ้ายทอมือ
2 ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าทุกชิ้นเป็มภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชน โดยต้องอาศัยความสามารถ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความอดทน ในการผลิตหัตกรรมทอมือ
3 มีดเหน็บ (โบราณ) มีดเหน็บ (โบราณ)
4 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพรจากมะขามและน้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก อุทัยธานี