ข้อมูลตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลานดอกไม้เป็นตำบลลานดอกไม้ตกเดิม ซึ่งทำให้ลำบากต่อการปกครองของกำนัน เนื่องจากอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำปิง จึงแยกเป็นตำบลลานดอกไม้ออก ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2507 ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่ 3 อีก 1 หมู่บ้าน พ.ศ. 2534 ได้แยกออกจากหมู่ 1 อีก ปี 2536 , 2538 ได้แยกอออกมาอีก 1 หมู่บ้าน ปี 2539 ได้แยกจากหมู่ 5 อีก 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลลานดอกไม้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 25 กม. เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพขร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพขร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพขร
ทิศตะวันตก ติดกับส ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพขร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ,ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,321 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 14 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ถนนกำแพงเพชร - วังเจ้า เดินทางโดยรถประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

กระยาสารท, กล้วยกวน

สถานที่

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำพุร้อนพระร่วง เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีเนื้อที่ประมาณ 20 กว่าไร่ เป็นที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีบุคคลเข้าไปครอบครองถือประโยชน์ น้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีความร้อนประมาณ 40 - 65 องศาเซลเซียส
2

โรงแรม
1 เพชรโฮเต็ล 186 ถนนบำรุงราษฎร์ อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 500 - 2,000 บาท

ร้านอาหาร
1 กิตติโภชนา 2 ถนนวิจิตร อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสารท เป็นของขบเคี้ยวที่สามารถเก็บไว้กินได้นานโดยไม่ต้องใช้สารกันบูด
2 กล้วยกวน กล้วยกวน
3 ขนมทองตัน ขนมทองตัน

สินค้าโอทอป ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง กำแพงเพชร