ข้อมูลตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าพุทราเดิมขึ้นอยู่กับตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2518 ได้แยกออกมาเป็นตำบลป่าพุทรา ปัจจุบันมี 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบลุ่ม มีที่ราบเนินบางส่วน พื้นที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับแม่น้ำปิง เหมาะสำหรับทำการเกษตร ปัจจุบันเป็นศูนย์ทางเศรษฐกิจ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเทพนิมิตร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตำ ติดกับ แม่น้ำปิง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลป่าพุทรา สามารถใช้เส้นทางถนนลาดยางสายสลกบาตร-ทุ่งสนุ่น ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ถึงกึ่งกลางของตำบล ประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เป่าแก้ว, แผ่นกระดาษใยกล้วย

สถานที่

1) วัดอุดมศรัทธาราม (วัดหาดชะอม)
2) วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
3) หาดทรายแม่น้ำปิง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดทรายริมแม่น้ำปิง เป็นหาดทรายสะอาด / น้ำใส สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้นิยมมาเที่ยวมาก

ร้านอาหาร
1 นายมั่น หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา อาหารอิสาน
2 เทพรส หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องแก้ว การเป่าแก้วเป็นรูปต่าง ๆ
2 แผ่นกระดาษใยกล้วย แผ่นกระดาษใยกล้วย

สินค้าโอทอป ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร