ข้อมูลตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากการสอบสามบรรพบุรุษ มีเรื่องกล่าวขานมาว่าในตำบลแห่งนี้ ในอดีดมีใบชะพลูขึ้นอย่างมากมาย จนกระทั่งมีการเรียกต่อๆกันมาว่า "วังชะพลู"

พื้นที่

จากทางเข้าตำบลจะเห็นทุ่งนาอยู่ 2 ข้างทาง ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นตำบลที่มีความสงบอย่างมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังหามแหม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลักประกอบการเกษตรกรรม บางหมู่บ้านก็จะใช้เวลาว่าในการผลิตสินค้าหัตถกรรมเป็นรายได้เสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,263 ครัวเรือน

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 จะถึงทางแยกที่เลี้ยวขวาไปตัว อ.ขาณุวรลักษบุรี แต่ให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะเจอสามแยกแล้วเลี้ยว ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางเข้าตัวตำบลวังชะพลูอยู่ทางขวามือ เป็นทางลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานผักตบชวา

สถานที่

1.สถานีอนามัย ต.วังชะพลู
2.โรงเรียนวังตาช่วย
3.วัดบ้านไร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องจักสานจากผักตบชวา หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา ที่มีทั้ง กระเป๋า ตะกร้า หมวก พาน แจกัน

สินค้าโอทอป ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร