ข้อมูลตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีในหมู่บ้านนี้มีบริเวณที่เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งเรียกว่า "คุย" สัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก แต่ขนาดลำตัวเล็ก ชาวบ้านเรียกว่า "ตัวโอง" (ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว) ได้มาอาศัยหากินอยู่เป็นประจำ ต่อมาชาวบ้านได้มาอาศัยมากขึ้น จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้น และให้ชื่อว่า "บ้านคุยบ้านโอง" ในปีพ.ศ.2508 จึงได้แยกเป็นตำบลให้ชื่อว่าตำบลคุยบ้านโอง ตามชื่อบ้านเดิม และในปี 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาป่าแดง, หมู่ 2 บ้านไร่ดง, หมู่ 3 บ้านคุยป้อม, หมู่ 4 บ้านไร่ปรือ, หมู่ 5 บ้านคุยแขวน, หมู่ 6 บ้านวังถ้ำ, หมู่ 7 บ้านคุยบ้านโอง, หมู่ 8 บ้านคุยตาแข

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและเทลาดเอียงไปทางทิศใต้ของตำบล เลยตามแนวขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มสม่ำเสมอ เหมาะแก่ การทำนา มีเนื้อที่ประมาณ 43.12 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 26,723 ไร่ ห่างจากอำเภอพรานกระต่าย ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

1. อาชีพเกษตรกรรม 827 ครัวเรือน
2. อาชีพเลี้ยงสัตว์ 27 ครัวเรือน
3. อาชีพรับราชการ 6 ครัวเรือน
4. อาชีพค้าขาย 19 ครัวเรือน
5. อาชีพรับจ้างทั่วไป 99 ครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,164 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง 2 เลน สายกำแพงเพชร - พิษณุโลก ระยะทางจากอำเภอถึงตำบล 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้าและเปลไม้ไผ่สีสุก

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
4. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
5. ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น ไม้กวาด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

กลุ่มจักสาน
กำแพงเพชร