ข้อมูลตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บรรพบุรุษของชาว ต.ทุ่งกระเซาะ อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 23 ครอบครัว โดยระยะแรกอาศัยอยู่ที่บ้านรังแร้ง ต่อมาพลบำห้วยใหญ่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้อพยพจากบ้านรังแร้งมาตั้งรกรากถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุ่มริมห้วย ซึ่งก็คือ ลำห้วยตาก ในปัจจุบัน และบริเวณนั้นมีต้นกระเชาะอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อว่า ทุ่งกระเชาะ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ที่ตั้ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ประมาณ 8 กม.
เนื้อที่ ประมาณ 153.556 ตร.กม.
ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขาสูง มีพื้นที่ราบสูงเพียงเล็กน้อย ภูเขาเป็นดินลูกรัง หินแกรนิต และแร่ธรรมชาติ โดยทั่วไป ประชาชนจะตั้งบ้านเรือนเรียงราย และเกาะกลุ่มกันหนาแน่นตามเส้นทางคมนาคม และลำห้วยที่ไหลผ่านนิยมสร้างบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ภาษาพูดโดยทั่วไปจะเป็นภาษาพื้นเมือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.ท้องฟ้า และต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
ทิศใต้ จรด ต.หนองบัวเหนือ และต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
ทิศตะวันออก จรด ต.ตกตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก
ทิศตะวันตก จรด ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด และ ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงโค

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์

การเดินทาง

จาก อ.เมืองตาก ใช้เส้นทาง ถนนพหลโยธิน - ลำปาง ถึงหลัก กม.ที่ 440 เลี้ยวซ้ายเข้า อ.บ้านตาก ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ถึงสามแยกโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1107 ประมาณ 2 กม. เล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่ที่ 1 บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ มีรถโดยสารรับส่ง

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด, น้ำพริกปลาย่าง

สถานที่

1. น้ำตกทุ่งกระเชาะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาย่าง
2 ไม้กวาด นำดอกหญ้ามาทำเป็นไม้กวาดที่มีความทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก ตาก