ข้อมูลตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหลวง เป็นตำบลอยู่ติดชายแดนไทย-พม่า เดิมมี 4 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี 2533 ประกาศยุบ หมู่4 เนื่องจากมีจำนวนหลังคาเรือนน้อย ปัจจุบันมีเหลือเพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหลวง หมู่ 2 บ้านเซลทะ หมู่ 3 บ้านเดลอ มีฐานะเป็นสภาตำบล เนื่องจากมีประชากรน้อย ตั้งแต่เป็นตำบล มีกำนัน 4 คน คนปัจจุบันคือนายเลี่ยม ใจเสียสุ

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา ซึ่งราษฎรใช้ทำการเกษตร ประมาณ 20 % ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม่าร์
ทิศใต้ จรดตำบลแม่ละมุง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง
ทิศตะวันออก จรดตำบลแม่กลอง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
ทิศตะวันตก จรดตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หาของป่า

สาธารณูปโภค

3 หมู่บ้านของตำบลหนองหลวง มีไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ทางคมนาคมในตำบลค่อนข้างสะดวก มีถนนลาดยางเข้าทุกหมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออุ้มผาง 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน

สถานที่

1) สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
2) โรงเรียนระดับประถม/มัธยม 1 แห่ง
3) โรงเรียนประถม
4) วัด 1 แห่ง
5) สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
6) ที่ทำการสภาตำบล 1 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
8) อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระบอกอุผะ กระบอกอุผะ
2 กล้วยกวน ผลผลิตจากกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยกวน โดยไม่ใช้สารเคมี มีรสชาติหวาน อร่อย
3 ถั่วคั่วทราย ถั่วคั่วทราย
4 พริกกะเหรี่ยงอุ้มผาง พริกกะเหรี่ยงอุ้มผาง
5 สมุนไพรรวมแห้ง สมุนไพรรวมแห้ง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง ตาก