ข้อมูลตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยางซ้ายมีสภาพเดิมเป็นที่ราบลุ่มมีประชาชนมาตั้งบ้านเรือน อยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำยม โดยถือบ้านข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นจุดเดินทางที่ต้งของหมู่บ้าน จะอยู่ด้านซ้ายของแม่น้ำยม ซึ่งมีต้นยางบ้านขึ้นอยู่หนาแน่นมาก ซึ่งเป็นต้นยางที่ขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อมีประชาชนไปตั้งบ้านเรือนอยู่มากขึ้น จึงตั้งชื่อตำบลเป็น ต.ยางซ้าย มาประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว มาจนถึงปัจจุบันนี้ และมีต้นยางพอดูได้บ้าง

พื้นที่

ต.ยางซ้ายเป็นที่ลุ่มน้ำอยู่ติดกับแม่น้ำยมด้านซ้าย และขวา ยาวประมาณ 5 กม. มีบ้านเรือนอยู่เรียงรายติดต่อกัน เป็นพื้นที่น้ำท่วมทุกปี เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มาก มีถนนติดต่อหมู่บ้านทั้ง 2 ฝั่งตลอดแนวหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำไร่ยาสูบ, ทำสวนผัก, ทำสวนผลไม้, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,178 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ 2 เส้นทาง คือ ถนนลาดยางสายสุโขทัย - บางระกำ เป็นถนนที่สร้างขนานกับแม่น้ำยมฝั่งซ้ายเดินทางจากศาลากลางจังหวัด อีกเส้นทานเป็นเส้นทางลาดยางกรมโยธาธิการจากศาลากลาง เส้นทางคู่ขนานฝั่งแม่น้ำยมฝั่งขวา ถึง ต.ปากพระ ทั้งสองฝั่งเป็นหมู่บ้านในเขต ต.ยางซ้าย สามารถข้ามไปมาได้

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มสมุนไพร, น้ำปลา, กล้วยกวน

สถานที่

1. โรงเรียนวัดวังสวรรค์
2. โรงเรียนมัธยมยางซ้าย
3. โรงเรียนบ้านยางซ้าย
4. วัดวังสวรรค์
5. วัดยางซ้าย
6. อบต.ยางซ้าย
7. สถานีอนามัย ต.ยางซ้าย
8. เขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำยม 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยน้ำว้ากวน กล้วยน้ำว้ากวนแบบโบราณ ห่อแบบข้าวต้มมัด นำกล้วยน้ำว้าในพื้นที่มากวน โดยปรุงแต่งน้ำตาล มะพร้าวในพื้นที่โดยใช้คนกวนให้เหนียวได้ที่ นำมาห่อด้วยใบตองกล้วยแห้งเป็นมัดข้าวต้มเล็ก ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านบรรจุในฉลอมเล็ก ๆ
2 น้ำปลาจากปลาสร้อย นำปลาสร้อยที่มีอยู่ในแม่น้ำยม และทุ่งนาบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำยมในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยจะมีมากในเดือนพฤศจิกายนทุกปี จะมีปลาสร้อยขึ้นมากโดยเฉพาะวันลอยกระทงทุกปี ปลาสร้อยจะลอยขึ้นประมาณวันละ 10 ตัน
3 ไข่เค็มสมุนไพร นำไข่เป็ดในพื้นที่หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงมาดำเนินธุรกิจดองสมุนไพรพื้นบ้าน และนำมาพอกสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ข่า ตะใคร้ ไพร มะกรูด

สินค้าโอทอป ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง สุโขทัย