ข้อมูลตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าฉนวนก่อตั้งมาประมาณปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน 93 ปี มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประชากรหมู่ 1,2,3,6,8,9,11 เป็นคนพื้นถิ่นดั้งเดิม ส่วนประชากรหมู่4,5,7 และ 12 อพยพมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีเชื้อสายมาจากลาวซ้ง ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากคนพื้นถิ่นดั้งเดิม เช่นประเพณีแต่งงาน และงานศพ
คำว่า "ท่าฉนวน" มาจากคำว่า "ท่าน้ำ" รวมกับคำว่า "ฉนวน" ซึ่งแปลว่า การปิดกั้น ดังนั้นคำว่า "ท่า" รวมกับคำว่า"ฉนวน" มารวมกันเป็น ตำบลท่าฉนวนจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จะมี้น้ำท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,813 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำปลาร้า น้ำปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,421 ครัวเรือน

การเดินทาง

จากพิษณุโลกสามารถใช้เส้นทางสายถนนสิงหวัฒน์ จากพิษณุโลก-สุโขทัย โดยเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านตำบลบ้านกร่าง ประมาณ 2 กิโลเมตร พอถึง 3 แยก ให้เลี้ยวซ้านผ่านตำบลกง ตำบลหนองตูม ประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่เขตตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลา-เครื่องจักสาน

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเรื่อง
3.สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าฉนวน
4.โรงเรียนวัดข่อมตาล
5.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
6. โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
7.โรงเรียนบ้านหางตลาด
8.โรงเรียนบ้านหนองบัว
9.สถานีอนามัยบ้านท่าฉนวน
10สถานีอนามัยบ้านน้ำเรื่อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำปลา เป็นการนำปลาสดมาแปรรูปเป็น น้ำปลา สามารถนำมาปรุงอาหารได้อร่อย
2 เครื่องจักสาน ได้แก่ ตะแกรง ตะฆ้อง ไซ มีรูปแบบสวยงาม ใช้งานได้ดี

สินค้าโอทอป ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย