ข้อมูลตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงคู่เดิมรวมอยู่กับ ต.บ้านตึก คือ หมู่ที่ 7 และ 8 ในอดีต ต.ดงคู่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่ารกร้าง ทางเข้า ตำบลดงคู่ 2 ข้างทางเต็มไปด้วยพืชพรรณไม้ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตำบลดงคู่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด 57,609 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 590 ครัวเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดสุโขทัย ตามถนนทางหลวงหมายเลข 101 ผ่าน อำเภอศรีสัชนาลัย ถึงตำบลดงคู่ 89 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขิดยกดอก

สถานที่

1. วัด 4 แห่ง
2. โรงเรียน 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขิดยกดอก ผ้าขิดยกดอก ผลิตจากด้ายฝ้าย, ไหมประดิษฐ์สีต่าง ๆ ทำการทอเป็นผืน ขนาดกว้าง 26 นิ้ว ยาว 2 เมตร หนัก 3 กรัม 2 มิลลิกรัม

สินค้าโอทอป ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย