ข้อมูลตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เดิมเป็นป่าซึ่งมีราษฎรอาศัยเป็นที่ดินทำกินอยู่ตามรอบตะเข็บของอำเภอสวรรคโลกของตำบลเมืองบางขลัง ตำบลนาทุ่ง และตำบลปากกุมเกาะ ต่อมาราษฎรก็ขึ้นทะเบียนราษฎร์กับตำบลไทยชนะศึกของอำเภอทุ่งเสลี่ยม และขยายตั้งเป็นเขตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เมื่อปี 2514 มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกมลราษฎร์ หมู่ 2 บ้านท่าวิเศษ หมู่ 3 บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 บ้านหนองรังสิต หมู่ 5 บ้านโค้งเจริญ หมู่ 6 บ้านลานตาเมือง หมู่ 7 บ้านหนองตาเพ็ง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเนินเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 116 ตร.กม. หรือประมาณ 72,500 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ทอผ้าพื้นเมือง จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,508 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายพหลโยธิน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 มาถึงสี่แยกกำแพงเพชรเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 101 ข้ามแม่น้ำปิง แล้วมาข้ามแม่น้ำยมเข้าเมืองสุโขทัย ถึงสี่แยกไฟแดงจุดโรงพยาบาลสวรรคโลก เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1048 ถึง อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประมาณหลัก กม.ที่ 15

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า, ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย

สถานที่

1. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
2. วัดใหม่ชัยมงคล
3. วัดท่าวิเศษ
4. วัดแสงสว่าง
5. วัดรังสิตวราราม
6. วัดโค้งเจริญ
7. วัดลานตาเมือง
8. วัดหนองตาเพ็ง
9. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดลานตาเมือง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านลานตาเมือง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นสถานที่ปลูกป่าบริเวณร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
2 วัดใหญ่ไชยมงคล ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านกมลราษฎร์ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นฐานอุโบสถเก่าของวัดซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงสมัยสุโขทัย
3 วัดท่าวิเศษ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านท่าวิเศษ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นศาลาการเปรียญวัดและมีพระอุโบสถของวัด
4 วัดแสงสว่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านแสงสว่าง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นสถานที่ปลูกป่าบริเวณร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
5 วัดโค้งเจริญ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโค้งเจริญ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย มีศาลาการเปรียญ เป็นวัดกว้างขวางจัดการประชุมกลุ่มประชาชนได้มาก และมีบริเวณวัดกว้างขวาง มีต้นไม้ร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
6 วัดหนองรังสิต ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองรังสิต ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นสถานที่ปลูกป่าบริเวณร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่
7 วัดหนองตาเพ็ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองตาเพ็ง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นสถานที่ปลูกป่าบริเวณร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่พื้นเมือง ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายสี
2 ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ทอด้วยกี่พื้นเมือง ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายสี
3 ผ้าฝ้ายและผ้าโทเร ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าโทเร ทอด้วยกี่พื้นเมือง ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายสี
4 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอมาจากไหมคุณภาพดีด้วยกี่พื้นเมือง ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
5 ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้า (ดอกแขม) มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา กวาดสะอาด
6 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย