ข้อมูลตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีแม่น้ำไหลผ่านตำบลและมีพ่อค้าล่องเรือสำเภาบรรทุกพระมาตามลำน้ำ พอมาถึงคุ้งน้ำแห่งหนึ่งเรือสำเภาบรรทุกพระได้อับปางลง แต่นั้นมาถ้าวันใดพระจันทร์เต็มดวงในบึงจะมีพระโผล่ขึ้นมาจากบึงให้ชาวบ้านได้เห็นกัน จึงทำให้ชาวบ้าน เรียกว่า "บึงพระ" ปัจจุบันบึงพระอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล และต่อมาจึงได้นำมาเป็นชื่อของตำบล "บึงพระ"

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลบึงพระ พื้นที่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำใส อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผัก
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,334 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางหากเดินทางโดยรถไฟ สามารถลงที่สถานีรถไฟบึงพระ ส่วนการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสามารถเดินทางโดยรถเมล์สาย 7และสาย11 จะผ่านตำบลบึงพระ,องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
หากเดินทางเครื่องบินลงสนามบินพิษณุโลก เดินทางโดยรถโดยสารสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ, ไข่เค็มสมุนไพรเสริมไอโอดีน

สถานที่

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
3) วัดบึงพระ
4) วัดพิกุลทอง
5) วัดสะพานสี่
6) โรงเรียนวัดพิกุลทอง
7) โรงเรียนวัดบึงพระ
8) โรงเรียนสะพานสี่
9) สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
10) วิทยาลัยบึงพระพาณิชยการ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ของชาวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดหลวงชั้นเอก เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธชินราช" หรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกว่า"หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)สร้างพร้อมพระพุทธชินสีห์
2 ศาลสมเด็จพระนเรศวร ศาลสมเด็จพระนเรศวรอยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่ อยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่านั่งประทับ พระหัตถ์ขวา ทรงสุวรรณภิงคาหลั่งทักษิโนทก ประกาศอิสระภาพ บริเวณที่ตั้งนี้เดิมเป็นพระราชวังจันทร์ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพที่นี่เมื่อปี 2098
3 แก่งซอง อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 45 ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ตัวน้ำตกจะมองเห็นจากถนน ตัวน้ำตกชั้นเดียว แต่จะมีลานหินกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อน และเล่นน้ำ
4 ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งแสลงหลวงเป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่(แบบสวันนา) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 60 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีทางผ่านกลางอุทยานฯ ตามเส้นทางจะผ่านป่า ทำให้ได้เที่ยวชมสภาพธรรมชาติของป่าเขา
5 น้ำตกแก่งโสภา อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 71 -72 ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก มีทางแยกเข้าไปยังตัวน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร ตัวน้ำตกจะต้องเดินลงไปอีกประมาณ 200 เมตร บริเวณน้ำตกจะมีสะพานสำหรับเดินชมความงามของน้ำตก

โรงแรม
1 โรงแรมน่านเจ้า 242 ถนนบรมไตรโลกนารถ โทร. 055 - 259511- 3, 252510-4 ห้องปรับอากาศ 150 ห้อง
2 โรงแรมราชพฤกษ์ 99/9 ถนนพระองค์ดำ โทร 055 - 258788-9 258477,259660 ห้องพักปรับอากาศประมาณ120 ห้อง
3 โรงแรมอมรินทร์นคร 3/1 ถนนเจ้าพระยา โทร. 055 -258945,258723,258331 ห้องปรับอากาศประมาณ 100 ห้อง
4 โรงแรมเทพนคร 43/1 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก โทร.055-244070-2 251877,258507 ห้องปรับอากาศ 150 ห้อง
5 โรงแรมไพลิน 38 ถนนบรมไตรโลกนารถ โทร. 055-252411-5 โทรสาร. 055 - 258185 ห้องปรับอากาศประมาณ 200 ห้อง

ร้านอาหาร
1 ผักบุ้งลอยฟ้า บริเวณตลาดโต้รุ่ง เชิงสะพานเอกาทศรถ เป็นร้านข้าวต้มโต้รุ่ง อาหารตามสั่ง ที่ขึ้นชื่อคือ ผักบุ้งลอยฟ้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมารับประทาน
2 ฟ้าไทยฟาร์ม กิโลเมตรที่ 10 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ โทร.055-251989 (10 กุ้งใหญ่ ไก่ดำ สโลแกนของร้าน เป็นร้านอาหารไทย จีน ปลาแม่น้ำสด
3 ร้านอาหารแดง 78 ถนนสนามบิน โทร. 055 - 251757 เปิดบริการตั้งแต่ 11.00 - 01.00 น. ร้าน อาหารไทย จีน โดยเฉพาะไก่ดำตุ๋นยาจีน
4 สวนบัวทะเลแก้ว ทางเลี่ยงเมืองพิษรุโลก - สุโขทัย หลังสถาบันราชภัฎพิบูลส เป็นร้านอาหารปลาแม่น้ำสด ๆ ที่ขึ้นชื่อคือ แกงส้มไหลบัว, เจ้าของต้นตำรับ หมูทางด่วน
5 แพอาหารฟ้าไทย ถนนพุทธบูชา ริมแม่น้ำน่าน บริเวณเชิงสะพานนเรศวร อาหารปลาสด ๆ ปลาแรดเลิศรส บริการล่องแพชมบริเวณลำน้ำน่านยามค่ำคืน พร้อมรับประทานอาหาร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปตั้งโต๊ะ กรอบรูปตั้งโต๊ะ
2 คุกกี้สิงคโปร์ คุกกี้สิงคโปร์
3 ตุ๊กตาจากเศษผ้าไหม ตุ๊กตาจากเศษผ้าไหม
4 บุษบาไม้หอม บุษบาไม้หอม
5 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
6 ผักปลอดสารพิษ เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการปลูกผักกางมุ้ง ใช้สารเคมีที่เป็นธรรมชาติ เช่น จากสะเดา ยาสูบ ทำให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษ
7 เครื่องเรือนเชือกกล้วย(หีบ) เครื่องเรือนเชือกกล้วย(หีบ)
8 ไข่เค็มสมุนไพรเสริมไอโอดีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่เป็ด

สินค้าโอทอป ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิษณุโลก