ข้อมูลตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลนครชุม ตำบลน้ำกุ่ม ของอำเภอนครไทย นั้นรวมกันเป็นตำบลเดียวกัน โดยตำบลน้ำกุ่มอยู่ทางทิศเหนือ และตำบลนครชุมอยู่ทิศใต้ โดยมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา ครั้งหนึ่งได้มีผู้คนจำนวนมากอพยพลงมาจากทางทิศเหนือ ลงมาสู่นครชุม สันนิษฐานว่าจะเป็นพวกชาวลาวอพยพลงมาเพื่อแสวงหาที่อยู่ที่ทำกิน ประมาณ ปี พ.ศ.1736-1738 ตำบลนครชุมสมัยนั้น มีชื่อเรียกอย่างไรไม่ปรากฏ ทราบแต่ว่า หลังจากการอพยพของคนเหล่านั้นมา ชาวพื้นเมืองเดิม ซึ่งไม่เคยเห็นคนจำนวนมากเช่นนั้นมาก่อน เรียกว่า เมืองคนชุม ส่วนหัวหน้าที่สำคัญในการนำมาครั้งนั้นมี 2 คน เป็นพี่น้องกัน ผู้พี่ชื่อ ขุนกังหาว ส่วนน้องชื่อขุนหาญห้าว ได้มายึดหลักปักมั่นอยู่บ้านนาลานข้าว และบ้านนาเมือง ต่อมาได้ช่วยกันสร้างที่ประทับสำหรับเจ้าเมืองขึ้น (ซึ่งซากอิฐอยู่บ้านนาลานข้าวในปัจจุบัน) และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมือง ต่อมาทรงเห็นว่า เมืองคนชุมนี้ชื่อยังไม่เหมาะสมกับเมือง จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า นครชุม ต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากจำนวนหมู่บ้านมากขึ้น ทำให้การปกครองไม่ทั่วถึง จึงได้แบ่งแยกออกจากตำบลนครชุม เมื่อปี พ.ศ.2517 และใช้ชื่อว่า ตำบลน้ำกุ่ม เป็นต้นมา

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศของตำบลน้ำกุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขาสูงชัน ประชาชนจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบระหว่างเขาที่ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน มีแม่น้ำไหลผ่านทางทิศเหนือลงใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาบัว ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แสงภา ต.นาพึง ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงโค

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 665 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลน้ำกุ่มมีการคมนาคมโดยรถยนต์ติดกับอำเภอนครไทย 1 เส้นทาง คือ ถนนลาดยางผ่านตำบลนครชุม ตำบลนาบัว ตำบลนครไทย ถึง อำเภอนครไทย ระยะทางประมาณ 38 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า,สุรากลั่นชุมชน

สถานที่

1) แหล่งท่องเที่ยววัดโพธิ์ไทร
2) นำตกผาคุคำ
3) วัดนาหิน
4) น้ำตกห้วยตาเกลียว
5) วัดพุทธประสิทธิ์
6) วัดศรีโพธาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกผาคุคำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบลน้ำกุ่ม ลักษณะเป็นสายน้ำ (ห้วยน้ำกุ่มน้อย) ซึ่งไหลมาจากบ้านบุ่งผำ ไหลจาที่สูงตกสู่พื้นหินด้านล่าง ซึ่งมีความสูงถึง 85 เมตร บรรยากาศบริเวณรอบ ๆ น้ำตกเป็นผาหินสูงชันและพันธุ์ไม้นานาชนิด อากาศชุ่มชื่น เย็นสบาย มีละอองน้ำจากการตกของน้ำที่กระทบหิน ทำให้รู้สึกสบาย การเดินทางเข้าสู่น้ำตก จะทำให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง การเดินทางโดยรถยนต์ (บนถนน รพช.หมายเลข พล 4044-บ้านนาเมือง-บ้านโป่งสอ) เข้าสู่วัดนาหิน และเดินด้วยเท้า เข้าสู่น้ำตกระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
2 น้ำตกห้วยตาเหลียว ลักษณะจะเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ความงามของน้ำตกแห่งนี้จะเป็นสายน้ำที่ใสสะอาด ตกกระทบหินน้อยใหญ่ มีถึง 2 ชั้นด้วยกัน ข้างบนจะมีความเรียบสงบ มีที่เล่นน้ำ ข้างล่างจะมีร่มไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและมีลานหิน สามารถนอนหลับพักผ่อน ฟังเสียงน้ำตก ซึ่งจะตกกระทบหินเป็นหลายจังหวะ สามารถเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์ได้ หรือถ้าอยากจะได้ความรื่นรมณ์แบบธรรมชาติ อยากสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติก็ต้องเดินด้วยเท้า
3 น้ำตกน้ำกุ่ม น้ำตกน้ำกุ่มเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ลักษณะเป็นสายน้ำ ซึ่งไหลมาจากอำเภอชาติตระการ เป็นน้ำตกที่มีความกว้างถึง 50 เมตร ลักษณะการไหลของน้ำตกจะแบ่งเป็นสองสายด้วยกัน ความสูงของน้ำตกแบ่งเป็น 5 ชั้น จะมีความสวยงามของแต่ละชั้นแตกต่างกันไป มองดูแล้วทำให้มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ และทำให้เข้าใจถึงสายน้ำเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
3 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน
4 ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามหวาย ด้ามไม้ไผ่ แข็งแรง ทนทาน สำหรับใช้ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน
5 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย พิษณุโลก