ข้อมูลตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลท่าสะแกขึ้นอยู่กับตำบลป่าแดง ขอแยกจากตำบลป่าแดงมาเป็นตำบลท่าสะแกเมื่อปี พ.ศ. 2535 เหตุที่ชื่อว่าตำบลท่าสะแก เพราะว่ามีต้นสะแกใหญ่อยู่บริเวณหมู่บ้านท่าสะแก พอแยกตำบลเลยตั้งชื่อว่าตำบลท่าสะแก จนทุกวันนี้ (ต้นสะแกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว)

พื้นที่

สถาพของตำบลและหมู่บ้านเป็นที่ราบเนินภูเขา มีป่าไม้เบ็ญจพรรณ สภาพป่ายังคงเหลือประมาณ 50 % ของพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
ทิศตะวันตก ติตต่อกับ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,220 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเข้าสู่ตำบลเป็นถนนลาดยาง ทุกหมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ 7เป็นถนนดินประมาณ 7 กิโลเมตร) ระยะทางจากหมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดคือ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใกล้สุดคือ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน กล้วยตาก มะขาม 5 รส และข้าวกล้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องชุมชนบ้านท่าสะแก ใช้ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ สีในเครื่องสีโบราณ (โม้มือ) และใช้ตะแกรงร่อนแยกเมล็ดข้าวสารกล้องออกเป็น 2 ชนิด คือ ข้าวกล้องที่ 1 และที่ 2
2 ผ้าทอมัดหมี่ ต.ท่าสะแก ผ้าทอมัดหมี่ ต.ท่าสะแก
3 แปรรูปผลไม้ ใช้กล้วยน้ำว้าสุกจัด น้ำตาลทราย แบะแซ มะพร้าวขูด เกลือป่น น้ำปูนใส นมข้นหวาน กระทะใบบัว แรงงานคน และใช้ถ่านฟืน

สินค้าโอทอป ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก